Medikų draugijos pritarė SAM siūlymui iškilusias problemas spręsti prie darbo stalo

Birželio 16 d. sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė, sveikatos apsaugos ministro patarėjas Martynas Marcinkevičius susitiko su visuomeninėmis Lietuvos medicinos specialistų draugijomis (radiologų, patologų, psichiatrų, anesteziologų ir kt.), kurias labiausiai palietė LR Vyriausybės nutarimai dėl darbo laiko ir atostogų trukmės suvienodinimo.

Susitarta, kad iki kito susitikimo draugijos parengs ir pateiks ministerijai savo siūlymus, kokie turėtų būti artimiausi sprendimai, leisiantys iškilusias problemas spręsti ne piketuose, bet bendro darbo tvarka abipusiu susitarimu.
Sveikatos apsaugos viceministrė N. Ribokienė, išklausiusi visuomeninių medicinos darbuotojų organizacijų atstovų pateiktus argumentus, paragino ir toliau kartu ieškoti efektyviausių būdų susidariusiai situacijai gerinti. „Medikų bendruomenė sutiko artimiausiu metu pateikti ministerijai siūlymus, kaip tobulinti mūsų bendrą darbą, kad nenukentėtų nei pacientas ir jo gydymo kokybė, nei specialistas“, – teigė viceministrė.


SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel.(8 5) 266 1411,
[email protected], www.sam.lt