Visuomenės sveikatos priežiūrą vykdys tik kvalifikuoti specialistai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino juridinių asmenų licencijavimo visuomenės sveikatos priežiūros veiklai tvarką. Nustatyti būtini licencijavimui vykdyti valstybės rinkliavos dydžiai, įsigaliojo visuomenės sveikatos priežiūros specialistų licencijavimo nuostatai. Tikimasi, kad skaidrus ir objektyvus licencijavimo procesas užtikrins kvalifikuotą ir saugią visuomenės sveikatos priežiūrą. 


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijavimo taisyklės. Šis teisės aktas nustato sąlygas įgyti teisę verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla: privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu, privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, privalomuoju mokymu apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, visuomenės sveikatos saugos ekspertize, poveikio visuomenės sveikatai vertinimu, privalomuoju profilaktiniu aplinkos kenksmingumo pašalinimu.

 

Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu papildytos konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklės. Patvirtinti valstybės rinkliavos už visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencijos išdavimą, jos dublikato išdavimą, licencijos rekvizitų patikslinimą ir licencijos pakeitimą dydžiai. Be to nustatyti ir valstybės rinkliavos už visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencijos patikslinimą bei jos pakeitimą dydžiai.

 

Vyriausybei patvirtinus minėtus valstybės rinkliavos dydžius, įsigalioja fizinių asmenų licencijavimo visuomenės sveikatos veiklai tvarką nustatantis sveikatos apsaugos ministro įsakymas.

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys verstis licencijuojama visuomenės sveikatos priežiūros veikla, gali kreiptis į licencijas išduodančias institucijas. Dėl licencijų išdavimo fiziniai asmenys kviečiami į Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimo centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Juridiniai asmenys – į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.


Daugiau informacijos:
Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenes sveikatos departamentas
Tel. (8 5) 266 1466,
[email protected]

SAM Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 1411, [email protected], www.sam.lt