Pritarta SAM parengtiems Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos metmenims

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime pristatė Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos metmenis. LR Vyriausybė pritarė metmenyse išdėstytos pertvarkos kryptims ir pavedė parengti detalų pertvarkos planą, numatyti konkrečius terminus, vykdytojus ir finansavimo šaltinius.


Lietuvos sveikatos sistemos pertvarkos esmė – mažinti stacionarinių paslaugų apimtis, o atsilaisvinusias lėšas ir specialistus nukreipti į pirminę sveikatos priežiūrą, ambulatorinę pagalbą, dienos stacionaro bei slaugos paslaugas. Geriau apmokama ir efektyviau valdoma pirminė sveikatos priežiūra, stipri ambulatorinė grandis padės ženkliai sumažinti eiles specialistų konsultacijoms.

Stacionarines gydymo įstaigas siūloma suskirstyti į labai aiškiai apibrėžtą paslaugų spektrą teikiančius ir vienas kito nedubliuojančius tris lygmenis – Rajono, Regiono ir Respublikos lygmens ligonines. Stacionarinių paslaugų reforma leis sumažinti tokių paslaugų kiekį, bet mokėti didesnį įkainį, atitinkantį realias sąnaudas. Esant geresniam apmokėjimui ir efektyvesnei sistemai pagerės gydymo kokybė, o mokant realų įkainį už paslaugas, atkris papildomų pacientų mokėjimų būtinybė.


Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 266 14 15
El.paštas:
[email protected] , www.sam.lt