SAM bus tariamasi dėl elektroninio nedarbingumo lapelio įdiegimo galimybių

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) sieks kuo greičiau įdiegti Elektroninių nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą (EPTS). Naujosios sistemos įdiegimo teikiamos modernios galimybės neabejotinai naudingos valstybei ir jos piliečiams, todėl  SAM ieško galimybių EPTS diegimą suderinti su elektroninės sveikatos sistema. Galimybės įgyvendinti vieningą ir veiksmingą, leidžiančią taupyti lėšas ir žmogiškuosius resursus sistemą bus aptartos pasitarime su įvairių suinteresuotų žinybų ir įstaigų atstovais.


SAM yra pritarusi ketinimams kurti EPTS, kurios įdiegimas yra numatytas LR Vyriausybės 2008-2012 metų programos įgyvendinimo priemonių plane ir patvirtintas LR Vyriausybės nutarimu šių metų vasarį. Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VSDF valdyba) baigė EPTS programinės įrangos kūrimo darbus, planuojama pradėti bandomąją eksploataciją Lietuvos gydymo įstaigose.

SAM, prieš pritardama bandomajam sistemos diegimui, siekia įvertinti galimybes suderinti EPTS su ligoninių ir poliklinikų naudojamomis technologijomis, integruoti ją į nacionalinę elektroninės sveikatos sistemą. Birželio 25 d. įvyksiančiame pasitarime šios galimybės bus aptartos su ekspertais, privačių ir valstybinių gydymo įstaigų vadovais, visuomeninių organizacijų, VSDF valdybos atstovais. Tikimasi, kad detaliai aptarus ir suderinus veiksmus ir poreikius bus galima išvengti galimų EPTS įdiegimo nesklandumų ar papildomų kaštų. 
 

Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 266 14 15
El.paštas:
[email protected] , www.sam.lt