SAM primena: nuo liepos 1 d. laidojimo paslaugas teikiantiems ūkio subjektams reikalingas leidimas-higienos pasas

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ragina laidojimo paslaugas teikiančių įmonių savininkus suskubti kreiptis į teritorines visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas (VSPĮ) dėl leidimų-higienos pasų išdavimo. Nuo šių metų liepos 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostata, kad šia veikla užsiimantiems ūkio subjektams reikalingas leidimas-higienos pasas.


Nuo šių metų liepos 1 d. įsigalioja teisės aktų pakeitimai, į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį laidojimo paslaugas teikiančios įmonės – Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostatos, susijusios su šias paslaugas teikiančių įmonių licencijavimu ir leidimų-higienos pasų išdavimu. 

 

Laidojimo paslaugas teikiančių įmonių savininkai turėtų suskubti kreiptis į teritorines VSPĮ, nes nuo  liepos 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostata, kad šia veikla užsiimantiems ūkio subjektams reikalingas leidimas-higienos pasas.  Nuo liepos 1 d. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (VVSPT) ir jai pavaldžios teritorinės įstaigos, gavusios informacijos, kad ūkio subjektai vykdo laidojimo paslaugų veiklą neturėdami leidimo-higienos paso, turės teisę atlikti patikrinimą ir taikyti administracines poveikio priemones. Teritorinės VSPĮ  dar šių metų pradžioje informavo laidojimo paslaugų teikėjus apie greitai įsigaliosiančius pakeitimus.


Pagal dabar galiojančią tvarką leidimai-higienos pasai reikalingi žmonių palaikų laikinam laikymui, paruošimui šarvoti, šarvojimui. Išduodant leidimą-higienos pasą yra vertinama veiklos sąlygų –patalpų, įrangos atitiktis higienos normų reikalavimams, tikrinama, ar darbuotojai atitinka sveikatos saugos ir darbo higienos reikalavimus. Nuo 2009 m. liepos 1 d. įsigalioja ir Laidojimo paslaugų teikimo veiklos licencijavimo taisyklės, pagal kurias minėta veikla besiverčiantiems ūkio subjektams bus privaloma turėti licencijas. Licencija bus reikalinga norintiems verstis šia veikla: žmogaus palaikų laikinas laikymas, paruošimas šarvoti, šarvojimas, žmogaus palaikų pradiniam vežimui, vežimui laidoti, laidojimui. Šiose taisyklėse taip pat numatyta, kad VVSPT ir jai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros bei kitos valstybinės priežiūros institucijos pagal kompetenciją prižiūri licencijų turėtojų veiklą ir kontroliuoja, kaip jie vykdo teisės Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Teisės aktais numatyta, kad šias licencijas išduos apskričių viršininkų administracijos.


Daugiau informacijos:
Lina Grinytė,
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos,
Komunikacijų skyriaus vedėja,
el. p.
[email protected]                                                                                                                                    
tel. (8 5) 2778036      


SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 266 14 15,
el.paštas:
[email protected] , www.sam.lt