Nuo liepos 1 d. rinkoje nebebus medicininės paskirties produktų

Nuo 2009 m. liepos 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 1, 2, 60, 62, 74 straipsnių, penkioliktojo skirsnio pavadinimo, įstatymo priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 241 straipsniu ir tryliktojo skirsnio, 68 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymas (Žin., 2008, Nr. 149-5991), kuriuo panaikinama medicininės paskirties produktų grupė.

Far­ma­cijos įstatymo pataisos buvo priimtos 2008 m. gruodžio 16 d. siekiant suderinti nacionalinę teisę su Bendrijos teise. Medicininės paskirties produktų grupė panaikinta atsižvelgiant į Europos Komisijos 2007 m. lapkričio 21 d. pateiktą nuomonę, kad esamas medicininės paskirties produktų teisinis reglamentavimas prieštarauja Europos Bendrijos teisei, sudarydamas kliūtis Europos Bendrijos vidaus prekybai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, nuo liepos 1 d. netenka galios ir visi poįstatyminiai teisės aktai ar jų atskiros nuostatos, susijusios su medicininės paskirties produktų reglamentavimu. Daugelis medicininės paskirties produktų nusta­ty­ta tvarka galės būti įteisinti kaip maisto papildai.

www.vvkt.lt