Gerai parengti farmakotechnikai mūsų vaistinėms labai reikalingi…

Farmakotechnikos specialistai pradėti rengti Kauno P. Mažylio medicinos mokykloje 1946 metais. Dabar Kauno kolegija tapusi mokykla nuo savo veiklos pradžios yra išleidusi apie 3500 farmacijos specialistų (universitetinio lygmens specialistus rengia Kauno medicinos universitetas). Pirmiesiems farmacijos specialistų laidos absolventams suteikta provizoriaus padėjėjo kvalifikacija, kuri vėliau buvo pakeista į farmacininko, o nuo 1991 metų – į farmakotechniko profesinę kvalifikaciją. Šiandien baigę kolegiją farmakotechnikai įgyja vaistininko padėjėjo profesinę kvalifikaciją, profesijos bakalauro laipsnį.


Farmakotechnikos katedros vedėjos pareigas einančios lektorės Editos Babonienės teigimu, 1999–2001 metais Kolegijos Farmacijos katedros dėstytojai, nusprendę dalyvauti Leonardo da Vinčio pilotiniame projekte, parengė Europos šalių standartus atitinkančią farmakotechnikos studijų programą. Projekto partneriai – Danijos Hillerodo „Pharmacon“ kolegija, Vokietijos „Robexpharm“ vaistinė, Rygos medicinos mokykla Nr. 1, LR Švietimo ir mokslo ministerija. Rengiant Farmakotechnikos studijų programą, studijų tikslai buvo suformuluoti vadovaujantis farmakotechniko rengimo standartu. Šie tikslai atitinka Lietuvos Respublikos bei regiono vystymosi perspektyvą, darbo rinkos paklausą, darbdavių interesus bei studentų poreikius.


Farmakotechnikos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotą farmakotechniką, gebantį dirbti tiek visuomenės vaistinėse, tiek sveikatos priežiūros įstaigų vaistinėse bei didmeninėse vaistų ir medicinos prekių tiekimo įmonėse. Siekiant išsiaiškinti tokių specialistų poreikį 2008 m. buvo atliktas specialistų poreikio tyrimas. Iš šiame tyrime dalyvavusių vaistinių surinktų duomenų paaiškėjo, jog vaistininko padėjėjai labai reikalingi. Visuomenės vaistinėse dirbančių farmacijos specialistų – vaistininkų farmakotechnikų (vaistininko padėjėjų) santykis – 1:1. Dabar vaistinėse trūksta 68 farmacijos specialistų (47 vaistininkų padėjėjų, 21 vaistininko). 91,3 proc. darbdavių teigia, kad vaistininkų padėjėjų poreikis yra didelis.


Poreikio tyrimas buvo atliktas rengiant vaistininko padėjėjo rengimo standartą bei siekiant išsiaiškinti, kokių kompetencijų reikia šiandieniam vaistininko padėjėjui farmacijos darbo rinkoje. Nustatytos tokios vaistininko padėjėjui reikalingos kompetencijos: sutvarkyti darbo vietą, paruošti darbui įrengimus, prietaisus ir inventorių, vaistinius preparatus ir vaistinių prekes pardavimui, parduoti vaistinius preparatus ir vaistinių prekes, informuoti ir konsultuoti gyventojus, įvaldyti naujas technologijas, gaminti visų ekstemporalių vaistinių preparatų įvairias formas vaistinėse, išmanyti pramoninę vaistų gamybą, įvairius vaistinių preparatų kokybės kontrolės būdus ir, jei būtina, atlikti cheminę ekstemporalių vaistinių preparatų kokybės kontrolę, taip pat organizuoti vaistų ir vaistinių prekių tinkamą laikymą ir saugojimą bei užtikrinti vaistų ir vaistinių prekių kokybę.


Pilną straipsnį skaitykite žurnalo „Farmacija ir laikas“ 2009 m. Nr.3