Komisija ragina iki 2012-ųjų išvaduoti Europą nuo tabako dūmų

Po išsamių konsultacijų Europos Komisija šiandien priėmė Tarybos rekomendacijos pasiūlymą, kuriuo visos valstybės narės raginamos iki 2012 m. priimti teisės aktus, kuriais piliečiai būtų ginami nuo tabako dūmų poveikio.Europos Sąjungoje tabakas, kaip atskiras veiksnys, vis dar yra dažniausia priešlaikinės mirties ir ligų priežastis. Kukliausiais skaičiavimais, 2002 m. 25-iose ES valstybėse narėse nuo tabako dūmų poveikio iš viso mirė apie 79 000 suaugusiųjų (iš jų 19 000 nerūkančiųjų) – apie 72 000 poveikį patirdavo namuose, 7 300 – darbe.


Už sveikatos apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: „Esu tvirtai įsitikinusi, kad kiekvienas europietis turi teisę į visapusišką apsaugą nuo tabako dūmų. Visuomenė šią iniciatyvą karštai palaiko ir mes drauge su valstybėmis narėmis stengsimės paversti šią teisę tikrove“.


Šiuo metu dešimtyje ES valstybių narių įgyvendinami išsamūs apsaugos nuo tabako dūmų poveikio teisės aktai.Griežčiausios nuostatos galioja Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje – šiose valstybėse visiškai uždrausta rūkyti uždarose viešosiose vietose, visuomeniniame transporte ir darbovietėse. 2010 m. tokios nuostatos turėtų įsigalioti ir Bulgarijoje. Neseniai atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, draudimo rūkyti politika tampa vis populiaresnė – 84 % Europos gyventojų remia draudimą rūkyti kabinetuose ir kitose uždarose darbo patalpose, 77 % pritaria draudimui rūkyti restoranuose, o 61 % – baruose ir užeigose.


Draudimo rūkyti rekomendacija


Rekomendacijoje valstybės narės raginamos imtis veiksmų šiose trijose pagrindinėse srityse:


per trejus metus nuo rekomendacijos priėmimo priimti ir įgyvendinti teisės aktus, kuriais piliečiai būtų visapusiškai ginami nuo tabako dūmų poveikio uždarose viešosiose vietose, darbovietėse ir visuomeniniame transporte, kaip nurodyta Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 8 straipsnyje;
griežtinti draudžiamuosius teisės aktus pagalbinėmis priemonėmis, pvz., vaikų apsaugos, pastangų mesti rūkyti rėmimo ir įspėjamojo rūkalų pakuočių ženklinimo priemonėmis;
stiprinti ES lygmens bendradarbiavimą, sukuriant nacionalinių tabako kontrolės informacinių centrų tinklą.


Kuriose valstybėse jau įgyvendinama draudimo rūkyti politika?


Tam tikros neigiamo pasyviojo rūkymo poveikio sveikatai mažinimo taisyklės galioja visose valstybėse narėse.Tačiau skiriasi šių taisyklių pobūdis ir taikymo sritis.Šiuo metu visapusiška apsauga nuo tabako dūmų poveikio užtikrinama dešimtyje valstybių narių.Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje visiškai uždrausta rūkyti visose uždarose viešosiose vietose ir visose darbovietėse, taip pat baruose ir restoranuose.2010 m. birželio mėn. panašus draudimas įsigalios Bulgarijoje.Italijoje, Maltoje, Švedijoje, Latvijoje, Suomijoje, Slovėnijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose priimti draudimo rūkyti teisės aktai, kuriuose nurodyta, kad rūkyti galima tik specialiose uždarose patalpose. Tačiau kitų valstybių narių gyventojai vis dar nėra visapusiškai ginami nuo tabako dūmų poveikio uždarose darbo ir viešosiose vietose.


ES draudimo rūkyti politikos ištakos


Praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžioje keliose ES direktyvose dėl sveikatos apsaugos ir saugos darbe nustatyti tam tikri apribojimai rūkyti darbovietėse.1989 m. Tarybos rezoliucijoje ir 2002 m. Rekomendacijoje dėl rūkymo prevencijos valstybės narės ragintos užtikrinti apsaugą nuo aplinkoje sklandančių tabako dūmų uždarose patalpose, uždarose viešosiose vietose ir visuomeniniame transporte.Be teisinių priemonių,pasyvaus rūkymo pavojus akcentuotas dviejose žiniasklaidos kampanijose prieš tabaką:„Nebijok pasakyti NE“ ir „HELP –už gyvenimą be tabako“.


2007 m. Komisija, priėmusi Žaliąją knygą „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES lygiu“ pradėjo viešąsias diskusijas dėl geriausio būdo ES populiarinti aplinką, kurioje draudžiama rūkyti.politikos alternatyvos ES mastu.


Tabako kontrolės pagrindų konvencija –


Pirmąjį tarptautinį susitarimą dėl visuomenės sveikatos – Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK) pasirašė visos PSO šalys narės, o ratifikavo 164 šalys, įskaitant Bendriją ir jos 26 valstybes nares.EB ėmėsi vadovauti deryboms dėl TKPK protokolo dėl neteisėtos prekybos tabaku ir aktyviai dalyvauja įgyvendinant Konvenciją.


2007 m. liepos mėn. vykusioje antrojoje Konvencijos šalių konferencijoje priimtos išsamios apsaugos nuo pasyviojo rūkymo poveikio gairės, kuriose nustatyti esminiai principai, kurių šalys turėtų laikytis.Bendrija buvo viena iš šių gairių rengėjų.


Daugiau informacijos


Tarybos rekomendacijos dėl aplinkos be dūmų pasiūlymas –


http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/smoke_free_en.htm;


Komisijos tabako kontrolės veiksmų apžvalga –


http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/tobacco_en.htm;


greitoji „Eurobarometro“ apklausa dėl tabako („Flash" nr. 253) –


http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eurobarometers_en.htm;


Tabako kontrolės pagrindų konvencija –


http://www.who.int/fctc/en/.


Kontaktams:


Nina Papadoulaki, tel. (+32 2) 298 6378


Antonie Kerwien, tel. (+32 2) 297 2686