Nuo spalio 1 d. didelei daliai medikų trumpėja darbo savaitė

Nuo spalio 1 d. iki 38 val.  suvienodinus sveikatos priežiūros darbuotojų savaitinę darbo laiko trukmę didesnei daliai medikų darbo savaitė sutrumpėja. Iki šiol daugybę išimčių numačiusiuose teisės aktuose gydytojų savaitinė darbo laiko trukmė svyravo nuo 30 iki 39 val. Šis sprendimas priimtas atsižvelgus į medikų bendruomenės pastabas, kuriomis buvo prašoma paaiškinti, kodėl skiriasi iš esmės panašų darbą dirbančių medikų darbo laikas. SAM sudaryta darbo grupė rengė, derino su suinteresuotomis organizacijomis ir atsakingomis institucijomis galimus pakeitimus. Šiuo metu iš esmės pasikeitus technologijoms, neliko priežasčių, dėl kurių buvo numatytos lengvatos pavojingomis sąlygomis dirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams. Todėl buvo nuspręsta atsisakyti išimčių ir suvienodinti savaitinę darbo laiko trukmę visiems sveikatos priežiūros darbuotojams. 

 

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas neabejoja, kad išimčių panaikinimas – teigiamas žingsnis. „Ar galima teigti, kad kai kurie gydytojai patiria mažesnę protinę ir emocinę įtampą arba nustatyti, kurių medikų patiriama įtampa labiau verta lengvatų. Todėl ir buvo panaikintos objektyviai nepagrįstos išimtys. Nenuostabu, kad priešinasi tie, kurie jų netenka, bet yra ir tie du trečdaliai medikų, kuriems darbo savaitė trumpėja“, – sako A. Čaplikas.


Nuo spalio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 „Dėl darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos ir darbuotojų, kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas, darbo apmokėjimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimui savaitinė darbo laiko trukmė sveikatos priežiūros darbuotojams suvienodinama iki 38 val. LR Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941 „Dėl kai kurių kategorijų darbuotojų, turinčių teisę į kasmetines prailgintas atostogas, sąrašo ir šių atostogų trukmės patvirtinimo“ pakeitimas, pagal kurį medikų atostogų trukmė suvienodinta iki 36 kalendorinių darbo dienų, įsigaliojo nuo š.m. birželio.


Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius
El.paštas:
[email protected] , www.sam.lt