Sveikatos apsaugos ministerija NVO projektams paskirstė 200 tūkst. Lt

Sveikatos apsaugos ministerija tęsia Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programą. Jos tikslas – skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką, ugdant visuomenės informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatinimu susijusias sritis. Šiais metais, įgyvendinant programą, NVO projektams skirta 200 000 Lt.Iki 2009 m. liepos 27 d. nevyriausybinės organizacijos buvo pakviestos teikti paraiškas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl projektų finansavimo. Iš viso gauta 130 paraiškų. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos  komisijos vertinimui perduota 117 paraiškų,13 – atmesta dėl neatitikimo  reikalavimams. Projektų vertinimo komisijos sprendimu, finansavimas buvo skirtas 59 projektams.

2009 m. prioritetai teikiami projektams, įgyvendinamiems vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo bei gerinimo srityje, psichikos sveikatos ir savižudybių bei smurto prevencijos, traumų bei nelaimingų atsitikimų, gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo, sveiko senėjimo, nutukimo bei neinfekcinių ligų prevencijos, organų ir audinių donorystės skatinimo srityse.

 


 

Išsamesnę informaciją galima rasti ministerijos interneto svetainėje –Daugiau informacijos:
SAM Ryšių su visuomene skyrius
Rinalda Akelytė
Tel. (8 5) 266 1431
[email protected]
www.sam.lt