Siūloma supaprastinti vaistinių preparatų pakuočių ženklinimo taisykles

Sveikatos apsaugos ministerija parengė vaistinių preparatų pakuočių ženklinimo tvarkos pakeitimo projektą. Jo tikslas – supaprastinti receptinių vaistinių preparatų pakuočių ženklinimą, tam tikrais atvejais, leidžiant ant vaistinio preparato gamintojo pakuotės, paženklintos kuria nors Europos ekonominės bendrijos valstybės kalba, lipdyti etiketes lietuvių kalba. Tikimasi, kad vaistų pakuočių ženklinimo supaprastinimas leis sumažinti vaistų kainas, pagerinti jų prieinamumą.Pagal dabar galiojančias taisykles neleidžiama etiketėmis užlipdyti dalies užsienio kalba pateikto teksto, todėl tokių pakuočių rengimas susijęs su nemažomis išlaidomis, ypač gaminant nedideles vaistinių preparatų serijas.


Naujajame projekte numatoma, kad supaprastinti reikalavimai būtų taikomi į LR vaistinių preparatų registrą įrašytiems receptiniams vaistams, kurių parduodama vaistinėms ir gydymo įstaigoms ne daugiau kaip 4 tūkstančiai pakuočių per metus arba kurie yra priskirti stacionaro vaistiniams preparatams. Siūloma nustatyti, kad etiketės lietuvių kalba gali būti lipdomos tik ant vaistinių preparatų išorinių, o jei jų nėra vidinių pakuočių, kurios paženklintos kita Europos ekonominės erdvės valstybės kalba lotyniškais rašmenimis. Etiketėse turi būti pateikiama visa informacija, būtina vartotojui. Jas gali užlipdyti tik vaistinio preparato gamybos licencijos turėtojas, kuris nurodytas vaistinio preparato rinkodaros teisės suteikimo byloje.


Supaprastinto vaistinių preparatų pakuočių ženklinimo projektas skelbiamas Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje teisės projektų skyriuje. Pastabas ir pageidavimus galima siųsti adresu iki spalio 16 d. adresu [email protected]


Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 99
el. paštas:
[email protected]