Sveikatos apsaugos ministras susitiko su Teismo psichiatrijos tarnybos vadovais

Sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas susitiko su Valstybinės Teismo psichiatrijos tarnybos (VTPT) prie Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) direktoriumi Konstantinu Daškevičiumi ir direktoriaus pavaduotoja Jelena Marcinkevičiene.Pokalbio metu buvo aptartos VTPT perspektyvos. VTPT vadovai išsakė ministrui tarnybos ekspertų nuogąstavimus dėl savarankiškos Teismo psichiatrijos tarnybos ateities. Sveikatos apsaugos ministras A. Čaplikas atkreipė dėmesį, jog SAM pertvarkos planuose nėra svarstomi VTPT statuso pakeitimai. Tačiau ministras neatmetė galimybės kad ateityje, drauge su kitomis suinteresuotomis institucijomis, gali būti svarstomi visų teismo ekspertizės įstaigų veiklos tobulinimo klausimai. 


Savarankiška Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM veikia nuo 1994 m.  Tarnybos struktūroje yra Utenos ekspertinė ligoninė, vykdanti ekspertines funkcijas (atliekamos stacionarios ekspertizės suimtiems ir nesuimtiems asmenims),  8 teismo psichiatrijos regioninės ambulatorinės komisijos ir Tarnybos aukščiausia instancija – Centrinė teismo psichiatrijos komisija, atliekanti kartotines ir itin sudėtingas ekspertizes. 36 teismo psichiatrai ekspertai ir 6 teismo psichologai aptarnauja visas šalies teisėsaugos institucijas.


Sveikatos apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius
Tel.: 266 14 15