Dėl leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-464 patvirtintas Leidinių įrašymo į leidinių, kuriuose gali būti reklamuojami receptiniai vaistiniai preparatai, sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarkos aprašas.


Atkreipiame leidėjų dėmesį, kad į Sąrašą iki šio įsakymo įsigaliojimo įrašyti leidiniai, kurie neatitinka Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 151 punkto kriterijų, gali būti jame iki šio įsakymo 3 punkte nurodyto siūlymo pagrindu priimto sveikatos apsaugos ministro įsakymo įsigaliojimo dienos.
 
Taigi, leidėjai, kurių leidiniai įrašyti į Sąrašą iki šio įsakymo įsigaliojimo ir norintys tame leidinyje reklamuoti receptinius vaistinius preparatus po šio įsakymo 3 punkte nurodyto siūlymo pagrindu priimto sveikatos apsaugos ministro įsakymo įsigaliojimo dienos, turi paskubėti ir pateikti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai paraiškas įrašyti leidinį į Sąrašą Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 1 priede nustatyta tvarka iki 2009 m. lapkričio 1 dienos.

www.vvkt.lt