Lietuvos radiologų asociacijos kongresas

Spalio 16–17 d. Panevėžyje įvyko Lietuvos radiologų asociacijos (LRA), vienijančios 313 narių, VII suvažiavimas ir XVII mokslinė konferencija „Radiologija 2009“. Kongrese dalyvavo apie 200 suvažiavimo delegatų, gydytojų radiologų, rezidentų ir svečių. Atidarymo metu sveikinimo žodį tarė VšĮ Panevėžio ligoninės direktorius Č. Gutauskas, o šventinę nuotaiką sukūrė ansamblis „Camerata muzika“, pradžiuginęs visus dalyvius melodingomis dainomis.


Ataskaitinio rinkiminio posėdžio, kuriam pirmininkavo LRA viceprezidentai – prof. A. Basevičius (KMU) ir doc. A. Tamošiūnas (VU), metu išklausyta LRA prezidentės J. Dementavičienės (VU LSK) ataskaita, Vilniaus krašto radiologų draugijos (dr. R. Grigienė), Kauno krašto radiologų draugijos (prof. A. Basevičius), LRA finansinės veiklos (gyd. E. Stašienės) ataskaitos, audito komisijos (dr. B. Daškevičienė) išvados. Visoms ataskaitoms vienbalsiai pritarta.


Suvažiavimo metu išrinkta nauja LRA Valdyba ir Taryba: LRA prezidente perrinkta doc. J. Dementavičienė (VULSK), viceprezidentais – prof. A. Basevičius (KMU) ir doc. A. Tamošiūnas (VU), iždininke – E. Stašienė (VU), sekretore – L. Rutkauskaitė (VU), revizijos komisijos pirmininke – B. Daškevičienė (VULSK). LRA Tarybos nariais išrinkti kraštų draugijų pirmininkai – Vilniaus – dr. R. Grigienė, Kauno – prof. A. Basevičius, Klaipėdos – gyd. G. Kviecinskienė, Panevėžio – gyd. V. Gritėnas, Šiaulių – gyd. V. Devetjarovas, taip pat asocijuotų draugijų – Lietuvos ultragarso draugijos (LUDA) pirmininkas doc. A. Ulys (VUOI) bei Lietuvos branduolinės medicinos draugijos (LBMD) pirmininkė doc. I. Kulakienė (KMU).


Ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo metu naujai išrinkti ar perrinkti 10 LRA mokslo sekcijų vadovai: neuroradiologijos – dr. R. Gleiznienė (KMU), krūtinės ląstos ir specialiosios radiologijos – gyd. E. Jonaitienė (KMU), pilvo ir dubens organų radiologijos – gyd. A. Samuilis (VU), intervencinės radiologijos – gyd. M. Trakymas (VU), kaulų ir raumenų sistemos radiologijos – doc. E. Monastyreckienė (KMU), galvos ir kaklo radiologijos – gyd. S. Ryškienė (KMU) (ši mokslo sekcija buvo naujai suformuota), edukacijos ir ryšių su užsieniu – doc. S. Lukoševičius (KMU), širdies ir kraujagyslių radiologijos – doc. N. Valevičienė (VU), teleradiologijos, radiologinės technikos ir radiacinės saugos – inf. dr. V. Punys (KTU), magnetinio rezonanso – gyd. D. Palionis (VU).


Suvažiavimo metu nebuvo pamiršti ir jubiliejus švenčiantys garbingiausi radiologai. 50-čio proga buvo pasveikinta naujai kadencijai perrinkta LRA prezidentė doc. J. Dementavičienė. Doc. J. Dementavičienė dėkojo už tai, kad radiologai yra tokie vieningi, draugiški, o kartu būdami sukuria jėgą, kuri gali padaryti neįmanomus dalykus. Taip pat garbingo 85-mečio jubiliejaus proga buvo pasveikinta ir ilgametė LRA Garbės narė, VU profesorė A. Bartusevičienė. Prof. A. Bartusevičienė džiaugėsi galėdama dalyvauti šiame kongrese ir negailėjo šiltų, gražių žodžių visiems radiologams, su kuriais teko kartu dirbti, džiaugėsi, kad didžiąją dalį gyvenimo paaukojus radiologijai, dabar gali drąsiai pasakyti – radiologija yra jos gyvenimas, o visi kolegos – jos šeima.


Kita kongreso dalis buvo skirta išsamiems mokslo pranešimams. Jų suvažiavimo dienomis buvo perskaityta 15 bei išklausyti 4 suvažiavimo rėmėjų techniniai pranešimai. Savo patirtimi pasidalijo gyd. L. Ryškus (Lungenklinik Ballenstedt/Harz gGmbH, Vokietija), kuris pristatė pranešimą „Terapinės būklės, reikalaujančios specialaus ligonio paruošimo radiologiniam tyrimui su i/v kontrastavimu“. Šio pranešimo buvo įdomu klausytis. Gydytojas išsamiai papasakojo, kaip Vokietijoje pacientai yra ruošiami, kokie yra tyrimų protokolai prieš siunčiant KT tyrimui su intraveniniu kontrastavimu. Gyd. L. Ryškus pabrėžė, kad visam radiologinio tyrimo „paradui“ vadovauja radiologai, o ne gydytojai klinicistai. Mokslo pranešimai susilaukė didelio konferencijos dalyvių susidomėjimo. Buvo skaitomi tikrai įdomūs, novatoriški ir informatyvūs pranešimai, todėl po jų pristatymų visi dalyviai dar ilgai diskutavo, dalijosi patirtimi.


Suvažiavimo metu nominuoti 4 geriausi mokslo pranešimai. Juos rinko tiek visi posėdžio dalyviai, tiek speciali mokslinė komisija, kuriai vadovavo prof. A. Basevičius. Geriausi pranešimai buvo vertinami atsižvelgiant į pranešėjo sugebėjimą pateikti informaciją, bendrauti su publika, atsakyti į užduotus klausimus, pranešimo novatoriškumą, mokslinę vertę, reprezentatyvumą. Posėdžio dalyvių ir mokslo komisijos narių nuomonė sutapo renkant absoliučiai geriausią konferencijos mokslo pranešimą – juo didžiule balsų persvara pripažintas gyd. G. Kavaliauskienės (KMU) pranešimas „Virtualioji autopsija – virtopsija“. Gydytoja G. Kavaliauskienė sudomino konferencijos dalyvius išskirtiniu gebėjimu įtaigiai pateikti surinktą medžiagą ir įdomia pristatymo vizualizacija. Turbūt daugelis pirmą kartą išgirdo apie galimybę ištirti pacientą po mirties, bandant ne autopsijos, o radiologinio tyrimo būdu išsiaiškinti mirties priežastis, moduliuoti nusikaltimų aplinkybes. Mokslo komisija paskelbė ir dar 3 apdovanojimų nusipelniusius pranešimus – D. Palionis, N. Valevičienė, S. Glaveckaitė (VU) „Širdies magnetinio rezonanso indikacijos, praktiniai pavyzdžiai“, D. Vajauskas (VULSK) – „Radionuklidinės neuroendokrininių navikų diagnostikos galimybės“ bei V. Strakšytė, I. Gineikienė (KMUK) – „Tiesiosios žarnos vėžio ikioperacinė KT diagnostika“. Skatinamieji prizai skirti dar penkiems pranešėjams: J. Sejonienei (VULSK), V. Hofertienei (KMU), A. Venclauskienei (KMU), V. Jegorenko (KMU) ir A. Samuiliui (VULSK). Visi šie pranešimai parengti remiantis asmeninėmis patirtimis, pateikti įdomūs pacientų, tirtų KMUK, VU ar VULSK, klinikiniai atvejai.


Konferencija ir eilinis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas baigėsi, priimta radiologijos specialistams svarbi suvažiavimo rezoliucija. Radiologai išsiskirstė į savo gydymo įstaigas pasisėmę naujų žinių, gerų įspūdžių ir turiningai praleidę savaitgalį. Panevėžys buvo svetingas, todėl belieka tikėtis, tokia pati puiki ir pakili nuotaika lydės ir kitais metais (2010 m. spalio mėn.) Rygoje įvyksiantį III Baltijos šalių radiologų kongresą. Jame vėl, kaip ir kas antri metai, susitiks Lietuvos, Latvijos ir Estijos radiologinės diagnostikos specialistai. Su Lietuvos kolegomis vėl susitiksime Lietuvos radiologų kongrese, kurį numatoma surengti 2011 m. Suvalkijoje.


Prof. Algidas Basevičius
Gydytoja rezidentė L. Padervinskienė

Savaitraščio „Ave Vita“ informacija