Vyriausybė siūlo Seimui keisti Alkoholio kontrolės įstatymą

Vyriausybė siūlo Seimui keisti Alkoholio kontrolės įstatymą, suderinant alkoholio produktų verslo licencijavimo reglamentavimą su Europos Sąjungos reikalavimais. Kartu siūloma, įgyvendinti  Konstitucinio Teismo nutarimą dėl licencijų galiojimo panaikinimo, spręsti alkoholio vartojimo darbo vietose problemą, mažinti alkoholio prieinamumą nepilnamečiams.


Šiuo įstatymu perkeliami Europos Sąjungos Paslaugų direktyvos reikalavimai ir nustatoma, kad licencijos išduodamos Lietuvoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialams. Taip pat siūloma sezonines ir vienkartines licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais masiniuose renginiuose, parodose, mugėse išduoti ne tik Lietuvoje įsteigtiems juridiniams asmenims, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialams, bet ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ar jų filialams, kurie nėra įsisteigę Lietuvoje.

Taip pat siūloma atsižvelgti į Konstitucinio Teismo nutarimą ir numatyti įmonei teisę apskųsti teismui licenciją išdavusios institucijos sprendimą dėl licencijos galiojimo panaikinimo, o teismui  priimti sprendimą dėl licencijos galiojimo. Taip būtų išvengta situacijos, kai dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ši sankcija būtų akivaizdžiai per didelė ir neproporcinga padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Projekte siūloma uždrausti prekiauti alkoholiniais gėrimais koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių, skirtų nepilnamečiams, metu.

 

Kartu siūloma sugriežtinti ir alkoholio vartojimo kontrolės darbo vietose tvarką – įtarus, kad darbuotojai dirba neblaivūs, jie gali būti tikrinami. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turėtų nustatyti darbo metu leidžiamą maksimalią etilo alkoholio koncentraciją šių asmenų iškvepiamame ore ar kraujyje. Šiuo metu įstatyme analogiškos nuostatos yra taikomos tik transporto priemones vairuojantiems asmenims.


Dalis siūlomų pataisų teikiamos įgyvendinant Verslo aplinkos gerinimo komisijos (Saulėtekio komisijos) pasiūlymus, mažinančius administracinę naštą verslui: panaikinamas reikalavimas informuoti Valstybinę tabako ir alkoholio kontrolės tarnybą apie numatomus importuoti alkoholio produktus (šią informaciją turės pateikti Muitinės departamentas), tai pat nebus reikalaujama pateikti licencijas išduodančiai institucijai informaciją apie įmonės steigėjus.

        
LR Vyriausybes Spaudos tarnyba