Latviai domisi žurnalo „Medicina“ leidyba

KMU lankėsi Latvijos gydytojų sąjungos delegacija: Latvijos gydytojų sąjungos prezidentas Peteris Apinis, Latvijos gydytojų sąjungos leidžiamo žurnalo „Latvijas arsts“ redaktorė Kamena Kaidaka ir buvusi Latvijos medicinos bibliotekos direktorė Velta Poznaka. Vizitas surengtas pačių latvių iniciatyva, tarpininkaujant Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentui prof. Liutaurui Labanauskui.


Kaimynų vizito tikslas – susipažinti su žurnalu „Medicina“ ir naująja KMU biblioteka bei sveikatos mokslų informacijos centru. Svečiai apžiūrėjo biblioteką, domėjosi mokslinių publikacijų duomenų baze, lietuviškų medicininių knygų leidyba. Jų pageidavimu buvo pateikta nuo 1990 m. išleistų knygų analizė pagal dalykus. Be to, jiems rūpėjo ataskaitų pateikimas darbuotojų atestacijoms, gydytojų licenzijoms, kito pobūdžio reikmėms, bibliotekos informacinės technologijos.


„Medicina“ šiuo metu yra stipriausias Baltijos šalių medicinos srities žurnalas. Susitikimo su žurnalo moksliniu redaktoriumi ir valdybos pirmininku, doc. Edgaru Stankevičiumi metu buvo aptarta „Medicinos“ istorinė raida, leidyba, valdymo modelis, plėtros tendencijos ir galimybės, šio moks­linio leidinio vieta tarptautinėse medicinos literatūros duomenų bazėse.


Svečiai domėjosi galimybėmis atkurti Acta Medica Baltica, pirmaisiais Nepriklausomybės metais, 1994–1996 m., Rygoje leistą Baltijos šalių mokslinį medicinos žurnalą. Latviams buvo suteikta juos dominanti informacija, pasidalyta patirtimi. Latvijos gydytojų sąjungos prezidentas P. Apinis įteikė bendradarbiavimo simbolį – jo paties fotografuotą Rygos fotopeizažą.


Kovo mėnesį Rygoje planuojamas pakartotinis Lietuvos, Latvijos, Estijos gydytojų sąjungų susitikimas, kur bus aptarta tolesnio bendradarbiavimo plėtra. „Medicinos“ mokslinis redaktorius, doc. E. Stankevičius planuoja žurnalą dar kartą pristatyti viešai, paskatinti prenumeruoti Latvijoje, Estijoje. Šiuo metu jo internetinis straipsnių peržiūros skaičius siekia iki 90 tūkst. kartų per metus. Praėjo dvejų metų laikotarpis, per kurį buvo skaičiuojamas žurnalo citavimo koeficientas. Citavimo koeficientas turėtų išaiškėti 2010 m.

Savaitraščio „Ave Vita“ informacija