Dėl informacijos apie išlaidas, skirtas reklaminiams ir profesiniams (moksliniams) renginiams ir juose dalyvaujantiems specialistams, pateikimo

Primename, kad vadovaujantis Informacijos apie išlaidas, skirtas reklaminiams ir profesiniams (moksliniams) renginiams ir juose dalyvaujantiems sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistams, teikimo valstybinei vaistų kontrolės tarnybai tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-1037 (Žin., 2006, Nr. 137-5236), vaistinių preparatų rinkodaros teisės turėtojas ar jo atstovas informaciją apie jo 2009 m. skirtas išlaidas renginiams ir juose dalyvaujantiems specialistams, privalo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai pateikti iki š.m. vasario 1 d.

www.vvkt.lt