No Picture

Morfinas mažina kareivių potrauminio streso sutrikimo riziką

Nuskausminimas morfinu, skiriamas kareiviams iškart po sužeidimo mūšio lauke, 50 proc. sumažina potrauminio streso sutrikimo (PTSS) riziką. Kadangi PTSS yra lėtinė būklė, dažnai atspari gydymui, labai svarbu rasti būdą užkirsti kelią jo atsiradimui. Tokios priemonės kaip morfinas padeda atlikti antrinę sutrikimo profilaktiką, kurią taikant PTSS rizika visiškai išnyksta arba bent ženkliai sumažėja. […]

No Picture

Informacija vaistininkams ir vaistininkų padėjėjams

Vaistininkai ir vaistininkų padėjėjai (farmakotechnikai), kurie savo pavardę randa sąraše, privalo iki 2010 m. kovo 15 d. Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) pranešti apie profesinės kvalifikacijos kėlimą ir vaistininko praktiką. Kontaktai: VVKT Farmacinės veiklos licencijavimo skyrius, el. paštas – [email protected]; tel. 8 (5) 212 4460. […]

No Picture

Europos Bendrijos sveikatos rodikliai leis įvertinti Lietuvos gyventojų sveikatą ES kontekste

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras dalyvauja Europos Bendrijos sveikatos rodiklių stebėsenos (ECHIM – European Community Health Indicators Monitoring) projekte, kurio tikslas – sukurti bendrą Europos sveikatos informacijos sistemą, įsivedant vienodus Europos Bendrijai sveikatos rodiklius. Lyginant šiuos rodiklius, bus galima įvertinti ir palyginti atskirų ES šalių gyventojų sveikatos būklę, ją įtakojančius veiksnius ir teikiamas sveikatos paslaugas. […]

No Picture

Klausimai ir atsakymai apie „Sandoz“ 10 mg loratadino tablečių svarstymą

Europos vaistų agentūra (European Medicines Agency, EMEA) įvykdė arbitražo procedūrą, taip užbaigdama nesutarimus tarp Europos Sąjungos narių dėl „Sandoz“ 10 mg loratadino pripažinimo. Agentūros Žmogaus vartojamų medicinos produktų komitetas (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) priėmė sprendimą, kad „Sandoz“ 10 mg loratadino nauda nėra didesnė už šio vaisto riziką, ir leidimas pradėti vaisto pardavimą, išduotas Nyderlanduose, negali būti pripažintas kitose ES valstybėse. […]

No Picture

GMP sistemai reikalinga pertvarka

Parengti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų teikimo kriterijus, su jais susiejant finansavimo tvarką nutarta Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės posėdyje išklausius Valstybinio medicinos audito inspekcijos ataskaitą apie GMP veiklą. Ataskaitoje konstatuota, kad dabartinė tvarka, kai mokama už GMP darbo valandą, negerina paslaugų kokybės, nors valandos įkainiai per pastaruosius metus padidėjo vidutiniškai 24 proc. […]