Nacionalinio vėžio instituto pertvarkymas užtikrins šiuolaikiškas ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

Šiuo metu vykstantis Nacionalinio vėžio instituto (NVI) pertvarkymas padės sustiprinti šios įstaigos, kaip šalies pagrindinio vėžinių susirgimų kompetencijos centro, statusą, atvers naujas finansavimo galimybes ir užtikrins platesnį paslaugų spektrą bei aukštesnę jų kokybę onkologiniams pacientams. Daugybinėmis ligomis sergantys pacientai sulauks skirtingų įvairių profilių specialistų pagalbos, o mokslinę veiklą padės plėtoti Vilniaus universitetas (VU).

2021 m. gegužę Seimui pakeitus Nacionalinio vėžio instituto įstatymą, nuo rugpjūčio 1 d. NVI bus pertvarkytas iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą. Siūloma, kad po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos NVI dalininkais taptų Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir VU.

Atkreipiame dėmesį, kad šiame pertvarkymo etape yra atliekamos tik NVI pertvarkymo iš biudžetinės į viešąją įstaigą teisinės procedūros, dėl ko instituto teikiamos paslaugos pacientams nesikeis. Šiuo pertvarkymu nėra ribojama ar siaurinama nei NVI mokslinė veikla, nei sveikatos priežiūros paslaugos.

SAM pažymi, kad Vyriausybės programoje yra numatyta priemonė dėl sveikatos srities tinklo formavimo. Atsižvelgiant į tai, kad NVI veikla iš esmės yra onkologijos srities asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, Ministerija siūlo ateityje ieškoti būdų NVI veiklos integracijai į sveikatos srities įstaigų tinklą. Sveikatos srityje jau yra veikiančios universiteto ligoninės, kuriose yra užtikrinama mokslo ir praktikos vienovė, o universitetų ligoninių dalininkėmis yra SAM ir VU. Analogišku universiteto ligoninei principu galėtų būti organizuojama ir NVI veikla. SAM ir VU priėmimas į NVI dalininkes sudarytų teisines prielaidas efektyvesnei NVI integracijai į sveikatos srities įstaigų tinklo sistemą universitetų ligoninių veiklos pavyzdžio modeliu.

SAM pažymi, kad įgyvendinant Vyriausybės programą, turi būti nustatytas sveikatos srities įstaigų tinklas. Tik tinklo įstaigų sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimui ir vystymui galės būti skiriamos Europos Sąjungos (ES) ir kitų tarptautinių struktūrinių fondų lėšos, taip dar labiau auginant paslaugų kokybę ir prieinamumą Lietuvoje. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka yra išankstinė sąlyga ES investicijoms gauti. Kadangi NVI yra iš esmės onkologines paslaugas teikianti sveikatos priežiūros įstaiga, jos integravimas į sveikatos srities įstaigų tinklą turėtų būti siekiamybė. 

Integravus NVI į sveikatos srities įstaigų sistemą ir  NVI  perdavus kai kurias funkcijas, tokias kaip skubios medicinos pagalbos, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių išlaikymą, bei pacientų konsultavimą ir gretutinių ligų gydymą  kitai daugiaprofilinei universiteto lygmens įstaigai su visu atitinkamu pajėgumu ir kompetencija bei resursais, NVI būtų sudarytos sąlygos visą dėmesį, žmogiškuosius ir finansinius išteklius skirti jo pagrindinei funkcijai – vežinių susirgimų prevencijai ir gydymui bei mokslui. Inkorporavus institutą į sveikatos srities įstaigų tinklą, sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos integruotai su kitomis tinklo įstaigomis, dėl to pacientai, sergantys ne tik vėžinėmis, bet ir kitomis ligomis, galės gauti multidisciplininių specialistų pagalbą, bus užtikrinta geros kokybės skubi medicinos pagalba onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams. Tokiu būdu ne tik pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė, bet ir būtų racionaliai naudojamos investicijos.  

Kaip vyks NVI integracija į sveikatos srities įstaigų tinklą, detaliai bus svarstoma ir diskutuojama su pačiu institutu ir kitomis suinteresuotomis pusėmis.

SAM Spaudos tarnyba