Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. Įsakymo Nr. V-910 ,,Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo