Dėl Informavimo apie kitų valstybių narių piliečių norimas laikinai ir kartais teikti papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo