Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 552/395 „Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinio skyriaus darbo organizavimo ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Utenos rajono policijos komisariato viešosios policijos Apsaugos būrio, užtikrinančio Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Utenos ekspertinio skyriaus 1-ojo poskyrio apsaugą, nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nuoroda į teisės aktą