KURSAI “RACIONALUS ANTIMIKROBINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMAS IR VARTOJIMAS” 2022 02 14 – 2022 03 14

Apie

Suderinta su LR Sveikatos apsaugos ministerija ir registruota METAS sistemoje

Aprašymas

Patvirtinta  SAM ir registruota METAS sistemoje

Tikslinė dalyvių grupė: visų profesinių kvalifikacijų medicinos gydytojai (išskyrus darbo medicinos gydytoją, gydytoją dietologą, gydytoją onkologą radioterapeutą, gydytoją psichiatrą, gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą, gydytoją genetiką, gydytoją patologą, gydytoją radiologą, teismo medicinos gydytoją, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją, gydytoją onkologą chemoterapeutą, gydytoją vaikų onkohematologą), gydytojai odontologai (visos profesinės kvalifikacijos), vaistininkai ir farmacijos specialistai (visos profesinės kvalifikacijos).

Programos tikslas: tobulinti turimas žinias apie racionalų antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimą ir vartojimą.

Tobulinimo programos trukmė: 6 val.

Tobulinimosi forma: kursai.

Tobulinimo programos vykdymo tipas: dieninis, nuotolinis (asinchroniniu būdu)

Tobulinimo programos rengėjai: Klinikinės medicinos ir farmacijos draugija

Tobulinimo programos lektoriai: doc. dr. Eglė Tamulevičienė, dr. Jolanta Miciulevičienė, doc. Gediminas Urbonas, dr. Simonita Alaburdė

Bendra informacija kurso dalyviams

  • Kurso dalyviai nuotolinių mokymų platformoje nuo kurso paskelbimo datos (nuo vasario 14 d. iki kovo 14 d.)  išklauso paskaitas (jas galite išklausyti ir po vieną). Kursas bus uždarytas kovo 15 d.
  • Išklausius paskaitas laikomas testas, parengtas pagal programoje pateiktą medžiagą. Testas sudarytas iš uždaro tipo klausimų su vienu teisingu atsakymu. Testo laikymo nenutraukite. Testas laikomas išlaikytu, jei teisingai atsakoma į 80 proc. klausimų. Testą galėsite laikyti keletą kartų.
  • Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas bus išduotas tik prisijungusiems prie kursų programos dalyviams.
  • Informacija: [email protected] ir/ar tel. 8-618 87321.