Apie stiprinančiąją vakcinos „Comirnaty“ dozę paaugliams nuo 12 metų amžiaus

Europos vaistų agentūros (EVA) Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) rekomendavo skirti stiprinančiąją vakcinos „Comirnaty“ dozę paaugliams nuo 12 metų amžiaus. Vakcinacija „Comirnaty“ vakcina ES šalyse pirminiu dviejų dozių kursu galima asmenims nuo 5 metų amžiaus. Stiprinančiosios dozės skyrimas buvo patvirtintas tik asmenims nuo 18 metų.

CHMP nuomonė priimta įvertinus tarpinius saugumo ir veiksmingumo duomenis, gautus atlikus klinikinį stiprinančiosios vakcinos dozės skyrimą 16 metų amžiaus ir vyresniems pacientams tyrimą, taip pat paskelbtą literatūrą ir poregistracinius duomenis bei realius įrodymus, gautus iš Izraelio, skiepijant jaunus asmenis.

Žmonėms, paskiepytiems pagal pirminį skiepijimo kursą, stiprinančioji dozė skiriama siekiant sustiprinti apsaugą nuo COVID-19 ligos šiai sumažėjus. Komitetas nusprendė, kad turimų įrodymų pakanka daryti išvadą, jog paauglių imuninis atsakas į stiprinančiąją dozę yra toks pat kaip ir suaugusiųjų. Remiantis turimais duomenimis, naujų saugumo problemų nenustatyta.

Daugiau informacijos žr. čia.