Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-222 „Dėl Tarpžinybinės ekspertų grupės antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ” pakeitimo

Nuoroda