Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-2742 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Nuoroda