Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų, suteiktų papildomo asmens sveikatos tyrimo metu, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms atliekant neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam išmoką, priežiūrą, įkainių patvirtinimo

Nuoroda