Paskelbti nepageidaujamų įvykių stebėsenos 2022 m. I pusmečio rezultatai

Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ) pirmąjį šių metų pusmetį užregistruoti 1329 nepageidaujami įvykiai (NĮ). Kaip ir pernai tuo pačiu metu, daugiausia NĮ užregistruota ligoninėse – 1215. Ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ užfiksuoti 35 NĮ, kitose ASPĮ – 44, socialinės globos namuose – 21. Apie įvykusius NĮ pranešė 63 ASPĮ (palyginti su 2021 m. pirmuoju pusmečiu, daugiau nei pusantro karto – 36 (iš jų – 34 ligoninės).

NĮ grupių struktūra nepakito: ir toliau vyrauja susiję su pacientų priežiūra NĮ – 55,1 proc. (pragulos – 371 NĮ ir pacientų griuvimai – 302 NĮ) bei kiti NĮ – 19,2 proc.

Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemos Nepageidaujamų įvykių stebėsenos modulyje šiuo metu yra 324 naudotojai (68 ligoninės, 171 ambulatorines paslaugas teikiančios ASPĮ, 78 globos namai ir 7 kitos įstaigos), tai yra šiek tiek daugiau nei praeitais metais (316 naudotojų). Vis dėlto naujų ASPĮ (ypač ambulatorinių) įsijungimo į stebėseną tempai išlieka gerokai per lėti.

NĮ stebėsena pagal vienodą NĮ sąrašą ir metodiką vykdoma nuo 2019 m. Užregistruojamų NĮ skaičius kiekvienais metais nežymiai didėja – kasmet vidutiniškai apie 3000 NĮ. Panašu, kad ir 2022 metais NĮ stebėsenos srityje reikšmingo šuolio nebus, nors NĮ skaičiaus didėjimo tendencijos stebimos.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalis ASPĮ NĮ duomenis vis dar renka popierinėse formose ir į informacinę sistemą juos suveda tik metų gale, todėl tikroji 2022 metų I pusmečio stebėsenos rezultatų situacija bus žinoma tik kitų metų pradžioje. Tikimasi, kad bendras NĮ skaičius bus didesnis.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu V-1314 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo aprašas (toliau – Aprašas), kuris įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 d. Remiantis  NĮ stebėsenos patirtimi, pakoreguotas Nepageidaujamų įvykių sąrašas (Aprašo 1 priedas), pacientui sukeltos žalos ir NĮ priežasčių klasifikatoriai papildyti naujomis reikšmėmis, taip pat atsisakyta Aprašo 3 priedo „Nepageidaujamų įvykių suvestinės forma“, nes nuo 2021 m sausio 1 d. ataskaitos ir suvestinės generuojamos automatiškai Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje. 

HI informacija

pixabay.com iliustracija