Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-616 „Dėl Informacijos, reikalingos ataskaitoms Europos Komisijai apie 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo įgyvendinimą parengti, pateikimo formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Nuoroda