Apie retųjų vaistinių preparatų išrašymo reikalavimus

Įgyvendinant 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 141/2000 „Dėl retųjų vaistų“ nuostatas Tarnyba savo interneto svetainėje skelbs retųjų  vaistinių preparatų, kai jie turi būti išrašomi pagal terapines indikacijas, kurioms taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis pagal Reglamentą (EB) Nr. 141/2000, sąrašą (toliau – Sąrašas). Tokiu atveju vaistai bus tinkamai identifikuoti ir sveikatos priežiūros specialistas galės tinkamai išrašyti receptą, o farmacijos specialistas išduos konkretų recepte nurodytą vaistą.

Į Sąrašą bus įtraukti tik tie vaistiniai preparatai, dėl kurių į Tarnybą kreipėsi registruotojai ar jų įgalioti atstovai. Registruotojai turės užpildyti elektroninį prašymą (prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba), kuri skelbiamas čia: https://forms.office.com/r/48FcS4WiVb  nurodant šią informaciją: 

  1. Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma;
  2. Bendrinis veikliosios(-iųjų) medžiagos(-ų) pavadinimas(-ai);
  3. Registracijos pažymėjimo numeris;
  4. Registruotojo pavadinimas, šalis;
  5. Indikacija, kuriai taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis;
  6. Terminas nuo kada taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis;
  7. Terminas iki kada taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis;
  8. Prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija.

Sąrašas bus skelbiamas Tarnybos interneto svetainėje skiltyje „Svarbi informacija“, tema – Retųjų  vaistinių preparatų, kai jie turi būti išrašomi pagal terapines indikacijas, kurioms taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis pagal Reglamentą (EB) Nr. 141/2000, sąrašas.