A. Dulkys Globaliame psichikos sveikatos susitikime Italijoje pristatys Lietuvos pažangą ir planus

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys spalio 13–14 d. lankosi Romoje (Italija), kur dalyvaus Globaliame psichikos sveikatos susitikime. Renginyje ministras kolegoms bei psichikos sveikatos ekspertams pristatys Lietuvos pažangą ir planus psichikos sveikatos srityje.  

„Pagrindiniai veiksniai, neleidžiantys žmonėms gauti tinkamos pagalbos, yra žemas psichikos sveikatos raštingumo lygmuo ir šių paslaugų prieinamumas. Susiduriame su žinių bei supratimo apie psichikos sveikatą stoka, taip pat turime įsitvirtinusias nuostatas, menkinančias psichikos sveikatos vertę. Lietuva tikslingai juda, šalindama kliūtis abejomis kryptimis – tiek didindama gyventojų savivoką apie psichikos sveikatos reikšmę, tiek sudarydama vis didesnes galimybes pasinaudoti psichikos sveikatos specialistų paslaugomis“, – sako sveikatos apsaugos ministras. 

Paskutiniu metu Lietuvoje buvo įgyvendintas ne vienas pokytis psichikos sveikatos srityje, daug dėmesio skirta žmogaus teisių užtikrinimo, kvalifikacijos tobulinimo klausimams. Pradėtos įgyvendinti specialios programos ar paslaugos, skirtos skirtingoms visuomenėms grupėms, tokiems kaip jaunimas ir jų tėvai, krizes ar psichikos sveikatos sunkumus patiriantys gyventojai, medicinos darbuotojai ir kiti. Netrukus bus pradėta informacinė ilgalaikė kampanija ir psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyva, siekiančios didinti gyventojų psichikos sveikatos raštingumą bei mažinti stigmą šalyje. 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos pradedamas taikyti atnaujintas pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems žmonėms ir jų artimiesiems modelis, kuris turėtų sumažinti savižudybių skaičių bei užtikrinti koordinaciją tarp visų grandžių – nuo greitosios medicinos pagalbos iki psichikos sveikatos centrų. Psichikos paslaugų reikšmę rodo ir tai, kad šios sistemos pokyčiai yra dalis vykstančios sveikatos apsaugos reformos.  

Globalus psichikos sveikatos susitikimas vyksta Romoje, spalio 13–14 dienomis. Jį organizuoja Italijos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Pasaulio sveikatos organizacija. Renginys vyksta nuo 2018 m. ir skirtas psichikos sveikatos populiarinimui ir patirties dalinimuisi tarp politikos formuotojų.

Šiemet susitikime didžiausias dėmesys bus skiriamas bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų plėtros,  žmogaus teisių padėties gerinimo klausimams. Tarp aktualių temų paminėtinos ir pasirengimas ekstremalioms situacijoms; klausimai, susiję su vaikų ir jaunimo, darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimu.

SAM Spaudos tarnyba