Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos ir durpių, importuojamų iš trečiųjų valstybių į Lietuvos Respublikos rinką, užterštumo 137CS radionuklidu bei medienos ir durpių kuro pelenų, užterštų 137CS radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nuoroda