Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-1070 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

Nuoroda