Lietuvai bus skirta 273 mln. eurų teisingai su klimato kaita susijusiai pertvarkai

Priėmus Teritorinį teisingos pertvarkos planą (TTPP), Lietuvai iš Teisingos pertvarkos fondo (TPF) bus skirta 273 mln. eurų teisingam su klimato kaita susijusiam perėjimui prie patrauklesnės ir žalesnės ekonomikos remti. Fondas bus skirtas labiausiai paveiktiems Kauno, Šiaulių ir Telšių apskričių rajonams, kuriuose veikia nedidelis skaičius pramonės įmonių, išmetančių daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų.   

TPF į gamybos procesus įdiegs žaliąjį vandenilį ir kitas novatoriškas technologijas, pavyzdžiui, 120 mln. eurų bus investuota į didžiausios trąšų gamyklos žalinimą Kauno apskrityje.

Apie 100 mln. EUR bus skirta darbo vietų kūrimui tvariuose sektoriuose ir ekonomikos įvairinimui daug iškastinio kuro naudojančiuose regionuose, visų pirma remiant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ). Be to, fondas padės nuo energetikos pertvarkos nukentėjusiems darbuotojams – iš viso apie 4500 darbuotojų – rasti naujų darbo vietų ir įgyti tinkamų įgūdžių žaliajai ir skaitmeninei ekonomikai, nė vieno nepaliekant nuošalyje.

TPF taip pat padidins atsinaujinančiųjų išteklių energijos naudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą, pakeičiant iškastinio kuro katilus atsinaujinančiųjų išteklių šilumos siurbliais ir gamybos procesuose naudojant vandenilį iš atsinaujinančiųjų išteklių bei kitas novatoriškas technologijas. Finansavimas taip pat bus naudojamas pramonės objektams rekonstruoti ir modernizuoti, siekiant pritraukti MVĮ.

TTPP nustatomos teritorijos, kurioms bus teikiama TPF parama po Europos Komisijos ir vietos partnerių dialogo derybose dėl 2021–2027 m. partnerystės susitarimų. 2022 m. balandžio mėn. Europos Komisija patvirtino partnerystės sutartį su Lietuva. TTPP taip pat leidžiama finansuoti pagal programą „InvestEU“ (teisingos pertvarkos schemą) ir Viešojo sektoriaus paskolų priemonę teisingai pertvarkai (naują priemonę, pagal kurią Europos Komisijos dotacijos derinamos su Europos investicijų banko paskolomis pereinamojo laikotarpio regionams).

Visas pranešimas spaudai anglų kalba skelbiamas čia.

Ryšių su žiniasklaida grupė