EK skyrė Lietuvai 142 mln. EUR pagal priemonę SURE, kuri skirta COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir pajamoms apsaugoti

Europos Komisija devynioms ES valstybėms narėms šiandien išmokėjo daugiau kaip 6,5 mlrd. EUR. Tai paskutinis pagal priemonę SURE, kuri skirta COVID-19 pandemijos paveiktoms darbo vietoms ir pajamoms apsaugoti, atliktas mokėjimas. Šiandien devintą ir paskutinį kartą atlikus mokėjimą, pagal priemonę SURE 19 ES valstybių narių iš viso suteikta 98,4 mlrd. EUR finansinė parama. Šiandien Bulgarijai skirta 460 mln. EUR, Kiprui – 29 mln. EUR, Čekijai – 2,5 mlrd. EUR, Graikijai – 900 mln. EUR, Kroatijai – 550 mln. EUR, Lietuvai – 142 mln. EUR, Latvijai – 167 mln. EUR, Lenkijai – 1,5 mlrd. EUR ir Portugalijai – 300 mln. EUR. Visos devynios ES valstybės narės jau yra gavusios finansinę paramą pagal priemonę SURE.

Išmokėtomis paskolomis bus finansuojamos ankstesnės išlaidos, susijusios su priemonėmis, kurių imtasi siekiant kovoti su dideliu socialiniu ir ekonominiu COVID-19 krizės poveikiu. Paskolos padės ES valstybėms narėms padengti išlaidas, patirtas finansuojant nacionalines sutrumpinto darbo laiko tvarkos sistemas ir kitas panašias priemones, be kita ko, skirtas savarankiškai dirbantiems asmenims, taip pat kai kurias su sveikata susijusias priemones. Šios priemonės COVID-19 pandemijos metu padėjo apsaugoti užimtumą ir teikti paramą pajamoms.

Įgyvendinant priemonę SURE, 2020 m. ES valstybėms narėms sėkmingai padėta sušvelninti pandemijos poveikį, o 2021 m. remtas spartus atsigavimas. Iš naujausios Europos Komisijos ataskaitos dėl SURE matyti, kad pagal šią priemonę 2020 m. suteikta parama apytiksliai 31,5 mln. gyventojų ir 2,5 mln. įmonių, o 2021 m. – 9 mln. gyventojų ir daugiau kaip 800 000 įmonių. 2021 m. birželio mėn. priemonė SURE laimėjo 2021 m. Europos ombudsmeno apdovanojimą už gerą administravimą kategorijoje „Piliečiams skirtų paslaugų teikimas“. Priemone SURE galima naudotis iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Šiandien išmokamos lėšos finansuojamos Europos Komisijai praėjusią savaitę išleidus 6,548 mlrd. EUR vertės ES priemonės SURE socialinio poveikio obligacijų emisiją, kuri šiuo metų pabaigos laikotarpiu sulaukė didelės investuotojų paramos.

Visas pranešimas spaudai

Priemonės SURE svetainė

Ryšių su žiniasklaida grupė