Lietuvos farmacijos sąjungos XXXVII suvažiavimo kreipimasis

Gerbiamieji,

Lietuvos farmacijos sąjunga (LFS) sujungia visus Lietuvos farmacijos specialistus ir nuo 1995 m., tapusi tikrąja Tarptautinės farmacijos federacijos (FIP – International Pharmaceutical Federation) nare, atstovauja Lietuvą tarptautiniu mastu.

LFS XXXVII suvažiavime ir tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „ŠIUOLAIKINĖ FARMACIJOS VEIKLA LIETUVOJE IR PASAULYJE” buvo iškeltos  problemos ir nustatyti jų sprendimo būdai bei priemonės – tai  atsispindi sukurtoje rezoliucijoje  (prisegtas doc.).

Kreipiamės į Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės  atsakingas institucijas dėl įstatyminio pagrindimo  būdų, užtikrinant vaistinių preparatų racionalų vartojimą ir farmacinės rūpybos paslaugų  bei sveikatos kokybės gerinimą Lietuvoje, atsižvelgiant į PSO, FIP, Europos vaistų agentūros ir kitų ES atsakingų institucijų dokumentus, gaires bei rekomendacijas.

Pagarbiai/Sincerely,

Prof. Dr. Habil. Ona Ragažinskienė

Lietuvos Farmacijos Sąjungos prezidentė

Nacionalinės sveikatos tarybos narė

Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo

Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja

Z.E. Zilibero 6, Kaunas LT-3018, Lietuva

Phone: +370 37 295287

Mobile phone: +370 686 53682

E-mail:  [email protected]