Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prisijungė prie Sveikatos technologijų agentūrų vadovų grupės

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) prisijungė prie Sveikatos technologijų agentūrų vadovų grupės (angl. The Heads of HTA agencies group, HAG).

Kiek daugiau nei prieš metus, 2021 metų rugsėjo 29 dieną, 19-a Europos sveikatos technologijų agentūrų vadovų sukūrė bendrą grupę (angl. The Heads of HTA agencies group, HAG), siekdami stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje. Grupės veikloje buvo numatyti šie tikslai:

  • Remiantis ES bendradarbiavimo modeliu, kurti platformą bendram darbui visose sveikatos technologijų vertinimo srityse.
  • Stiprinti nacionalinių sveikatos technologijų vertinimo agentūrų gebėjimus rengiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2282 2021 dėl sveikatos technologijų vertinimo įgyvendinimui.
  • Remti bendrą darbą ir veiklas, kurias atlieka sveikatos technologijų vertinimo agentūros visoje Europoje.
  • Konsultuoti ES ir nacionalines valdžios institucijas formuojant politiką sveikatos priežiūros klausimais, ypač sveikatos technologijų vertinimo srityje.

HAG grupės darbas paremtas bendradarbiavimo susitarimu. Iki šiol grupės nariais buvo tokių šalių, kaip Ispanija, Italija, Austrija, Portugalija, Belgija, Norvegija, Vokietija, Prancūzija, Airija, Suomija, Švedija ir Nyderlandai ir pan. STV agentūros. Prie grupės prisijungė Bulgarija, Danija, Vengrija, Latvija ir Lietuva.

Kaip teigia Sveikatos technologijų agentūrų vadovų grupės vadovas prof. Rui Santos Ivo, sparti grupės plėtra nuo 19 iki 32 narių liudija tai, jog Europos sveikatos technologijų agentūros siekia bendradarbiauti gyvybiškai svarbiose srityse. „Šitoks strateginis šalių bendradarbiavimas ypač svarbus įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2282 2021  dėl sveikatos technologijų vertinimo, tad visi grupės nariai, seni ir nauji, bus vieningi ir tvirtai įsipareigoję dirbti kartu“, – pažymi R. Santos Ivo.

Tuo tarpu VVKT viršininko Gyčio Andrulionio teigimu, dalyvavimas minėtos grupės veikloje yra svarbus siekiant tvaraus Sveikatos technologijų srities Lietuvoje vystymo ir ekspertinių kompetencijų kėlimo.

Sausio 12 dieną Lisabonoje vyko Sveikatos technologijų agentūrų vadovų grupės susitikimas, jame dalyvavo ir naujai į grupę priimtų penkių Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, delegacijos.

VVKT inf.