Kviečia teikti atsiliepimus apie iniciatyvą „Visapusiškas požiūris į psichikos sveikatą“

Europos Komisija kviečia visus iki vasario 15 d. teikti atsiliepimus apie „Visapusiškas požiūris į psichikos sveikatą“ iniciatyvą, kurią 2022 m. inicijavo ir paskelbė Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Gyventojai gali ne tik išreikšti savo nuomonę apie Komisijos požiūrį į problemą ir galimus sprendimus, bet ir pateikti visą turimą informaciją šiuo klausimu.

Teikti atsiliepimus galite Europos Komisijos internetinėje svetainėje.

Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos apibrėžimą, psichikos sveikata yra geros savijautos būsena, leidžianti individui realizuoti savo gebėjimus, įveikti įprastus gyvenimo sunkumus, produktyviai dirbti ir prisidėti prie visuomenės vystymosi.

Tokios tendencijos kaip technologiniai pokyčiai ir pragyvenimo išlaidų didėjimas daro tiesioginį poveikį psichikos sveikatai. COVID-19 pandemijos ir Rusijos karo prieš Ukrainą poveikis dar labiau išryškino psichikos sveikatos svarbą. Dėl šių veiksnių plačiai sutariama, kad visos ES veiksmų kryptys turėtų būti sujungtos į vieną iniciatyvą, kuria siekiama skatinti visapusišką, į prevenciją orientuotą požiūrį į psichikos sveikatą.

Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija planuoja skelbti komunikatą, kuriuo bus nagrinėjami socialiniai, ekonominiai ir aplinkos veiksniai, darantys poveikį psichikos sveikatai, bei nustatytos būsimo darbo kryptys, tokiu būdu siekiant remti psichikos sveikatos sistemos pokyčius. Nustatytomis kryptimis bus siekiama palengvinti valstybių narių ir tų, kurie pirmiausia susiduria su šiais klausimais, darbą ir įgalinti piliečius puoselėti psichikos sveikatą.

Veiksmai, kurių planuojama imtis:

  • Psichikos sveikatos problemų prevencija, apimant pagrindinių, problemas keliančių, socialinių, ekonominių ir aplinkos rizikos veiksnių šalinimą.
  • Ankstyvas psichikos sveikatos problemų nustatymas ir atrankinė patikra, daugiausia dėmesio skiriant toms sritims, kuriose numatomas didžiausias poveikis, pavyzdžiui, švietimo aplinkoje, darbo vietoje, senelių namuose, bendruomeninėje globoje ir sveikatos priežiūros srityje.
  • Veiksmai, kuriais siekiama išvengti ar sumažinti psichosocialinės rizikos veiksnius darbe, daugiausia dėmesio skiriant diskusijų su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais rezultatams, prisidedant ES darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai (EU-OSHA).
  • Paslaugų prieinamumo ir priežiūros galimybių plėtojimas turintiesiems psichikos sveikatos problemų, dėmesį skiriant įrodymais pagrįstiems, novatoriškiems, perspektyviems, individualiems, poreikiams pritaikytiems metodams ir intervencijoms. Taip pat numatoma skirti dėmesio veiksmingam gydymui ir kokybės užtikrinimui – nelygybės, susijusios su galimybėmis gauti įperkamą gydymą ir vaistus, šalinimui, sveikatos priežiūros darbuotojų gebėjimų stiprinimui, psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų šeimų rėmimui ir integruotų priežiūros būdų skatinimui.
  • Tinkamos, į pacientą orientuotos tolesnės priežiūros užtikrinimas, sudarant palankesnes sąlygas grįžti į mokyklą ir darbą. Taip pat mažinti žmonių, turinčių psichikos sveikatos problemų, stigmatizavimą ir remti pacientų teises.  
  • Kompleksinių klausimų sprendimas, tokių kaip mokslinių tyrimų, inovacijų plėtra, skaitmeninių priemonių vaidmens didinimas. Taip pat siekiama atkreipti dėmesį į tarpdisciplininį sveikatos priežiūros darbuotojų mokymą, psichikos sveikatos specialistų, pacientų organizacijų, socialinių tarnybų ir mokslininkų mainus ir tinklaveiką, atliepiant konkrečius pažeidžiamų grupių (pvz., vaikų, pagyvenusių žmonių, migrantų ir pabėgėlių) ir nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančių grupių (prastas išsilavinimas, mažos pajamos, bedarbiai arba asmenys, kuriems gresia nedarbas) poreikius.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą ir kvietimą rasite ČIA.

SAM Komunikacijos skyrius