Tarptautinėje konferencijoje Atėnuose pristatyti pandemijų valdymo įrankiai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai dalyvavo ES inovacinių veiksmų projekto STAMINA „Pažangių sprendimų valdant ir prognozuojant pandemines krizes Europoje ir už jos ribų kūrimas ir taikymas“ (STAMINA – Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders) (Projektas) partnerių organizuotoje tarptautinėje konferencijoje, kuri vyko Atėnuose (Graikijoje). Renginyje buvo pristatyti ir praktiškai išbandyti Projekto metu sukurti įrankiai, skirti pandeminių krizių efektyviai komunikacijai ir valdymui užtikrinti bei aptartos tolimesnės jų panaudojimo galimybės.

Praktinio seminaro metu dalyviai pasidalinę į grupes simuliavo ekstremalios situacijos valdymą (žemės drebėjimo padarinių, karo pabėgėlių srauto bei COVID-19 pandemijos valdymą), komunikuojant strateginiu, tarptautiniu, lokaliu ir operaciniu lygmeniu.

Buvo išbandyti šie įrankiai:

  • CrisisHub – įrankis komunikacijai tarp skirtingų ekstremalios situacijos valdymo grandžių užtikrinti.
  • EWS – įrankis, įspėjantis Crisis Hub vartotojus apie kylančias grėsmes ekstremalios situacijos valdyme.
  • FACS – įrankis, skirtas imituoti gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), pabėgėlių srauto ar kitos ekstremalios situacijos rodiklius vietiniu ar regioniniu lygiu.

Konferencijoje buvo pristatytos pandemijų valdymo įrankių tobulinimo bei praktinės panaudojimo galimybės, taip pat buvo įvertintos įrankių pritaikomumo galimybės ne tik pandemijų, ekstremalių situacijų valdymo, bet ir žemės ūkio sektoriuose.

NVSC informacija ir nuotrauka