Pasaulinė skausmo gydymo nelygybė: kaip ją galėtų sumažinti būsimi tyrimai 

Skausmo gydymo skirtumai pasireiškia visame pasaulyje [6]. Skausmo gydymo nelygybė egzistuoja tarp dideles pajamas ir mažas bei vidutines pajamas gaunančių šalių, taip pat šalyse, kuriose veikia tokie veiksniai, kaip rasė, lytis, etninė priklausomybė, socialiniai ir ekonominiai skirtumai, amžius [5, 20, 25, 32]. Didesnė skausmo gydymo nelygybė jaučiama mažesnes pajamas gaunančiose šalyse, kur yra neproporcingos galimybės gauti reikiamus skausmo gydymo būdus, nepakankamai pritaikomos skausmo valdymo žinios [7, 11]. Šios skausmo gydymo kliūtys tampa sudėtingesnės, kai atsižvelgiama į tai, kaip socioekonominiai veiksniai ir sociokultūrinis kontekstas veikia skausmo patirtį [2, 18, 30, 32, 35, 36] ir skirtingai paveikia skausmo kamuojamus individus.  

Iki šiol dauguma klinikinių, pagrindinių mokslų ir ikiklinikinių skausmo tyrimų tyrė skausmą ir jo gydymą vyriškosios lyties gyvūnams [24, 28], tačiau tik neseniai sužinojome, kad yra didelių skirtumų tarp skirtingų lyčių skausmo patyrimo [14]. Tai sukėlė naujų iššūkių perkeliant mokslinius tyrimus į praktiką, ypač nepakankamai atstovaujamose ir istoriškai atskirtose populiacijose [15], taip pat sunkumų kyla, nes daugiausia tyrimų praktiškai pritaikomi dideles pajamas gaunančiose šalyse ir labai mažai – mažose ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse [17, 34]

Nelygybės pavyzdžiai

• Skirtinga skausmo patirtis ir gydymo bei atsako į gydymą skirtumai tarp skirtingų lyčių, pvz., dėl vaistų, kai moterys laukiasi [5].

• Skausmo suvokimo, patirties, vertinimo skirtumai ir gydymas, kai įtakos turi paciento rasė, etninė kilmė ir (arba) amžius [1, 2, 21].

  • Skausmą kenčiantys rasinių mažumų žmonės dažniau gydomi nepakankamai nei neispaniškos kilmės baltieji [1, 29].

• Prieinamumo, lankomumo ir rezultatų skirtumai gaunant trečio lygio lėtinio skausmo paslaugas [22, 31].

• Pagrindinių analgetikų, ypač opioidų, trūkumas mažas ir vidutines pajamas gaunančiose šalyse, kuriose gyvena 85 proc. pasaulio gyventojų [8]. Tai paveikia vėžio skausmu arba neonkologinėmis nepagydomomis ligomis sergančius senyvus pacientus, taip pat analgezijos taikymą po cezario pjūvio [19, 23, 25].

• Opioidų perteklius turtingesnėse šalyse turėjo neigiamos įtakos opioidų prieinamumui vidutines ir mažas pajamas gaunančiose šalyse, ypač ten, kur opioidai nėra plačiai prieinami [23].

• Ligos našta didesnė, o veiksmingo gydymo tikimybė yra mažesnė vidutines ir mažas pajamas gaunantiems asmenims (iki 34 proc. visų gyventojų, 62 proc. moterų) [14].

Kas prisideda prie skausmo nelygybės?

Plačiau skaitykite žurnale SKAUSMO MEDICINA, 2023 m. Nr. 1 (50)

pixabay.com iliustracija