Dar viena antibiotikų siunta Lietuvą pasiekė iš Lenkijos

Informuojame, kad Lietuvą iš Lenkijos pasiekė papildoma vardinio vaistinio preparato Amotaks 1 g tabletės N20 siunta – 3000 pakuočių. Šis vaistinis preparatas, kaip ir Amotaks 500 mg/5 ml milteliai geriamajai suspensijai 100 ml N1, Amoxicilina Aurovitas 1000 mg plėvele dengtos tabletės N20 ir N30, Amoxicilina Aurovitas 500 mg plėvele dengtos tabletės N20 ir N30 yra kompensuojamas.

Jei bus išrašomas receptas kompensuojamajam vaistiniam preparatui įsigyti, galioja įprasta kompensuojamųjų vaistų išrašymo tvarka, t. y., vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimo pildyti nereikia.

Išrašant įprastą (nekompensuojamąjį) receptą, reikia vadovautis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374, t. y. reikalingas receptas vardiniam vaistiniam preparatui bei vardinio vaistinio preparato skyrimo pareiškimas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255896/asr

VVKT informacija