VLK atsakymas: už gydytojo specialisto skirtus tyrimus mokėti nereikia

Į mūsų redakciją kreipėsi mama, kuri norėjo sužinoti, ar už gydytojo alergologo penkiamečiam vaikui skirtus tyrimus tikrai reikia mokėti.

„Mano mažametis sūnus jau ilgą laiką sloguoja, kosti, būna, kad jį dusina, gydytoja dažnai skiria antibiotikus, – rašė jauna mama. – Gavome siuntimą pas gydytoją specialistą, su kuriuo kreipėmės į vieną didelę gydymo įstaigą. Mus priėmusi gydytoja alergologė pulmonologė pasakė, kad reikia vaikui atlikti alergijos tyrimus, bet jie – mokami. Ir gana brangūs. Kadangi pinigų šeimoje ir taip trūksta, pasiteiravau, ar nėra vaikui nemokamų tyrimų. Gydytoja suraukė nosį ir pareiškė, kad yra, bet davė suprasti, kad jie nelabai tikslūs. Mokami tyrimai esą kur kas vertingesni. Tai kodėl netikslūs tyrimai apmokami ligonių kasų, o už geresnius tyrimus jau reikia susimokėti?“

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėjos Nijolės Bijanskienės atsakymas:

Kiekvieno paciento gydymo atvejis yra individualus ir visais atvejais dėl tyrimų reikalingumo pacientui sprendžia jį gydantis gydytojas.

Jeigu turintis siuntimą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas pacientas kreipiasi į gydymo įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa (TLK) dėl gydytojo vaikų pulmonologo paslaugų teikimo, visi tyrimai, kuriuos gydytojas pagal savo kompetenciją konsultacijos metu jam paskiria turi būti atlikti nemokamai toje gydymo įstaigoje, kurioje pacientas konsultuojamas.

Ligonių kasos apmoka ambulatorines vaikų pulmonologo antrinio ir tretinio lygio paslaugas, į kurias įeina būtini tyrimai, reikalingi diagnozei nustatyti, gydymui paskirti ar koreguoti. Dėl tyrimų, kurie nepriskiriami šio gydytojo kompetencijai, gydytojas specialistas gali pacientą siųsti kitam gydytojui specialistui (jei nustato, kad susirgimas gali būti susijęs ne su jo specializacija).

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšų yra apmokamos vaikų alergologo konsultacijos, kurių metu turi būti atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti. Jeigu pacientui negalima atlikti visų reikalingų tyrimų gydytojo specialisto konsultacijos metu, jis gali būti nukreipiamas į dienos stacionarą. Alerginių ir imuninių ligų dienos stacionare atliekami provokuojamieji medikamentiniai alerginiai mėginiai, provokuojamieji gleivinių (nosies, bronchų, junginės) alerginiai mėginiai, odos lopo (aplikaciniai) ir kt. mėginiai, siekiant išsiaiškinti ligą sukeliančius veiksnius. Į alerginių ir imuninių ligų dienos stacionarą vaikus siunčia gydytojas vaikų alergologas. Tiek dėl vaikų alergologo konsultacijų, tiek dėl dienos stacionaro paslaugų apmokėjimo iš PSDF lėšų Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos turi sutartį su TLK, todėl šios paslaugos apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir turintiems siuntimą pacientams turi būti teikiamos nemokamai.

Pacientai dėl gydytojų specialistų konsultacijų ir dėl dienos stacionaro paslaugų gali kreiptis į bet kurią Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią šias paslaugas. Gydymo įstaigų, sudariusių sutartis su TLK dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sąrašą galima rasti ligonių kasų interneto svetainėje ligoniukasa.lrv.lt : „Paslaugos“ –> „E. paslaugos“ –> „Sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos visoje Lietuvoje“ (skiltyje „Paslauga“ reikia pasirinkti (ar įrašyti) reikiamą paslaugą (pvz., „vaikų alergologo (ambulatorinė specializuota)“, o skiltyje „Savivaldybė“ – pasirinkti reikiamą savivaldybę). Tokiu pačiu būdu galima rasti ir įstaigas, teikiančias dienos stacionaro paslaugas. Ar konkreti gydymo įstaiga gali suteikti būtiną pacientui paslaugą, reikėtų teirautis pasirinktoje įstaigoje.

Tik tuo atveju, jeigu per konsultaciją gydytojas specialistas tyrimų neskiria, o tyrimus pasirenka pats pacientas, jis turi apmokėti faktinę tyrimų kainą.

Tais atvejais, kai pacientai abejoja mokėjimo už paslaugas teisėtumu, pirmiausia reikia kreiptis į gydytoją, įstaigos administraciją su prašymu paaiškinti, kodėl turi už tai mokėti.

Jei pacientas jau sumokėjo už paslaugas, tačiau jam kyla pagrįstų abejonių dėl mokėjimo už suteiktas paslaugas, jis turėtų raštu kreiptis į gydymo įstaigos administraciją. Jeigu gydymo įstaigos atsakymas netenkina, tuomet su skundu reikėtų kreiptis į TLK pagal gyvenamąją vietą (https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/gyventoju-aptarnavimas), kartu pateikiant ir gydymo įstaigos atsakymo kopiją (jei gydymo įstaiga nepateikia atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį (t. y. 20 darbo dienų) – pateikiama rašto, adresuoto šiai įstaigai, kopija).

Gavę paciento kreipimąsi, ligonių kasų specialistai atlieka patikrinimus. Jei nustatoma, kad pacientas neturėjo mokėti, įstaiga įpareigojama grąžinti pacientui jo sumokėtas lėšas. Apie patikrinimo rezultatus informuojamas pacientas ir jiems patariama kreiptis į įstaigą dėl lėšų grąžinimo.

Parengė Virginija Grigaliūnienė

emedicina.lt archyvo iliustracija