SAM: gerinamos raidos sutrikimų turinčių vaikų reabilitacijos sąlygos

Didinant raidos sutrikimų turinčių vaikų ankstyvosios reabilitacijos prieinamumą bei efektyvumą, Sveikatos apsaugos ministerija peržiūrėjo esamą tvarką ir ją patobulino. Pokyčiai apima paciento kelią, gydymo metodikas, konsultacijų apimtis ir apmokėjimą, investicijas į specialistų kvalifikaciją, naują įrangą. Naujoji tvarka užtikrins geresnį vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir kokybę. Pokyčiai įsigalioja nuo balandžio 1 d., jie bus įgyvendinti etapais per penkerius metus, o  investicijos į juos siekia apie 20 mln. Eur.

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos teikiamos vaikams iki 7 m. Sutrikimai apima fiziologinius raidos sutrikimus, emocinius, kalbos, klausos ar psichologinės raidos sutrikimus, specifinius judesių raidos sutrikimus, autizmą ir kt. Per metus Lietuvoje ankstyvosios reabilitacijos reikia daugiau nei 12 tūkstančių vaikų ir jų šeimų.

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigia, kad į vaikų ankstyvąją reabilitaciją, gydymą ir pagalbą šeimai buvo pažiūrėta iš esmės – pertvarka apima visas grandis. „Buvo iš esmės pažiūrėta į vaikams teikiamas ankstyvosios reabilitacijos ir sutrikimų gydymo paslaugas. Jų apimtys plečiamos visomis kryptimis, atsiras didesnis dėmesys ir nuoseklumas: apjungiamas specializuotų gydymo įstaigų tinklas, auga finansavimas. Tam suplanuotos kelių dešimčių milijonų investicijos. Visas pokytis – tai rimta pagalba tėvams ir globėjams, besirūpinantiems raidos sutrikimų turinčiais vaikučiais“, – teigia ministras. 

Didinant šių paslaugų prieinamumą, organizuojamas gydymo įstaigų tinklas, kuris teiks specializuotas paslaugas. Bus organizuoti penki regioniniai ir du universiteto ankstyvosios vaikų reabilitacijos centrai – Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, kurie koordinuos ambulatorinių paslaugų teikimą savivaldybėse. 

Centrų specialistai kartu su kitų gydymo įstaigų darbuotojais tiesiogiai ar nuotoliniu būdu konsultuos pacientus ir jų artimuosius, teiks metodinę pagalbą sveikatos, ugdymo ir socialines paslaugas vaikams teikiančioms įstaigoms ir specialistams, analizuos ir apibendrins statistinius rodiklius, susijusius su raidos sutrikimų turinčių vaikų sveikatos priežiūra.

Taip pat pradedami analizuoti paslaugų kokybės ir efektyvumo rodikliai ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų, bet ir nacionaliniu lygiu – bus sudarytas paslaugų valdymo komitetas, kuris vertins universiteto ankstyvosios vaikų reabilitacijos centrų pateiktas analizes, išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų organizavimo tobulinimo.

Numatant stiprinti paslaugų kokybę Lietuvoje, nustatyti vieningi nacionaliniai metodiniai dokumentai, tokie kaip tipiniai diagnostikos ir gydymo protokolai, vaikų raidos sutrikimų diagnostikos, gydymo ir stebėjimo metodikos, tipinės organizacinės procedūros ir specialistų, teikiančių vaikų reabilitacijos paslaugas, kvalifikacijos tobulinimas. Į trūkstamų metodinių dokumentų parengimą, specialistų kvalifikaciją ir naujos įrangos įsigijimą planuojama investuoti apie 20 mln. Eur.

Pacientai, jų artimieji ir paslaugas teikiantys specialistai turės daugiau aiškumo dėl gydymo eigos. Apibrėžtas paslaugų, teikiamų konkrečiam pacientui ir jo artimiesiems, turinys – pridedamas tipinis paciento ankstyvosios reabilitacijos planas, nustatyta organizacinė „paciento kelio“ schema, aprašytas tėvų mokymas, peržiūrėtos ir patikslintos paslaugų teikimo indikacijos ir teikimo tvarka, atsižvelgiant nevyriausybinių organizacijų atstovų siūlymą paruoštas priedas, kuriame nurodomos pagrindinės sveikatos, ugdymo ir socialinės paslaugos, teikiamos raidos sutrikimų turintiems vaikams ir jų šeimoms.

Kartu su pokyčiais peržiūrėtas minimalus vaikų reabilitacijos paslaugas teikiančių specialistų darbo krūvis ir nuo 2024 m. sausio 1 d. nustatoma, kad teikiant ambulatorines vaikų reabilitacijos paslaugas kiekvieno specialistų komandos nario darbo krūvis per mėnesį turi būti ne mažesnis nei 0,5 etato.

SAM Komunikacijos skyrius

SAM iliustracija