VVKT: siekiant užkirsti kelią antibakterinių vaistų trūkumui artėjantį žiemos sezoną, europiniu mastu imamasi aktyvesnių veiksmų

Europos Komisija, Vaistų agentūrų vadovai ir Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) paskelbė rekomendacijas dėl veiksmų, kurių imamasi, siekiant, kad pacientams būtų užtikrintas pagrindinių antibakterinių vaistų, skirtų kvėpavimo takų infekcijoms, gydyti, prieinamumas.

Surinkti duomenys iš valstybių narių parodė, kad jei šių vaistų poreikis rudens ir žiemos sezono metu bus panašus į prėjusių metų, pirmos ir antros kartos geriamųjų antibakterinių vaistinių preparatų stygiaus bus išvengta. 

Siekdama geriau pasirengti žiemos sezonui, EVA Vaistų trūkumų ir saugos vykdomoji valdymo grupė (Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products) sutarė dėl šių veiksmų:

  • rekomenduojama toliau bendradarbiauti su vaistinių preparatų registruotojais, kad būtų padidinti vaistų gamybos pajėgumai;
  • EVA, Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir toliau stebės vaistų paklausą ir pasiūlą bendradarbiaudamos su vaistinių preparatų registruotojais;
  • atsižvelgiant į tai, kad priemonės, kurių imamasi, skirtos užtikrinti pakankamą pasiūlą, visoms suinteresuotoms šalims primenama, kad vaistus reikia vartoti racionaliai, nekaupti vaistų atsargų. Vaistų kaupimas gali sukelti dar didesnį vaistų stygių;
  • svarbu šviesti visuomenę apie racionalų vaistų vartojimą. Gydytojams tenka pagrindinis vaidmuo, siekiant, kad antibakteriniai vaistai būtų skiriami tik bakterinių ligų gydymui. Minėti vaistai neveiksmingi virusinių ligų, tokių kaip gripas, gydymui.  

Rekomendacijos pagrįstos EVA ir Europos Komisijos Pasirengimo ekstremalioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucijos (European Commission’s Health Emergency Preparedness and Response Authority) surinktais duomenimis apie minėtų antibakterinių vaistų paklausą ir pasiūlą. Duomenis apie šių vaistų tiekimo pajėgumus pateikė vaistų registruotojai, vaistų poreikis skaičiuotas pagal praėjusio žiemos sezono vaistų pardavimus ES valstybėse narėse.

VVKT inf.