Lietuvos farmacijos bendruomenė su šviesia viltimi prisimins FIP prezidentą Dominiką Jordaną


Šių metų rugpjūčio 19 dieną po sunkios ligos  mirė  Tarptautinės farmacijos federacijo (FIP) prezidentas Dominikas Jordanas.

Šveicarijos bendruomenės vaistininkas D. Jordanas FIP nariu tapo prieš 20 metų. Gimtojoje šalyje jis ėjo „PharmaSuisse“ (Šveicarijos vaistininkų asociacijos) prezidento ir generalinio direktoriaus pareigas. 2018 metais J. Jordanas buvo išrinktas FIP prezidentu. Prieš tai jis ėjo federacijos Farmacijos praktikos tarybos pirmininko pareigas (2014–2018 m.).
„Dominikas buvo išskirtinis mūsų vaistininko profesijos vedlys ir pasišventęs farmacijos plėtrai visame pasaulyje.  Jis buvo įsitikinęs, kad FIP yra ta organizacija, kuri gali tai pasiekti. Pirmininkaudamas jis vadovavo mūsų federacijai per pasaulinę COVID-19 krizę ir pristatė „ONe FIP“ viziją, dėl kurios visos šalys glaudžiau bendradarbiavo“, – sakė FIP generalinė direktorė Catherine Duggan.
„Dominikas buvo drąsus prezidentas: eidamas FIP prezidento pareigas, jis vadovavo organizacijai COVID-19 pandemijos metu. Jis su savo komanda ne tik sėkmingai įveikė pandemijos iššūkius, bet ir sustiprino  FIP matomumą sveikatos sistemoje. Meilė mūsų profesijai skatino jį sėkmingai vadovauti farmacijai tiek savo šalyje, tiek FIP.  Dominikas Jordanas buvo garbingas žmogus, visada siekęs nuolatinio tobulėjimo, su tvirta ranka ir didele širdimi“, – sakė buvusi FIP prezidentė Carmen Peña.
Pagal FIP įstatus prezidento pareigas nuo šiol eis išrinktasis prezidentas Paulas Sinclairas.

„Dominikas Jordanas daug metų buvo mūsų profesijos lyderis vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Jo įsipareigojimas farmacijai niekada nebuvo toks akivaizdus, kaip COVID-19 pandemijos metu, kai jis aktyviai pasisakė už išplėstinį vaistininkų vaidmenį, kai daugelis pirminės sveikatos priežiūros specialistų dirbo virtualiai. Jam vadovaujant FIP tapo stipresnė, atsparesnė ir labiau orientuota į narius. Dominikas buvo aistringas vaistininkas, stiprus, lyderis ir geras visų draugas“, – sakė J. Sinclairas.

Žurnalo „Farmacija ir laikas” redaktorė prof. L. Kubilienė, prisimindama prezidentą, sakė: „Tai buvo vaistininkas – vizionierius, numatęs farmacijos politikos  kryptis ir sistemingai dirbęs, kad vaistininko profesija taptų dar labiau integruota į sveikatos sistemą. Visada prisiminsime jo prasmingus palinkėjimus „Lietuvos metų vaistininko” rinkimų dalyviams. 

Pridedame jo atsiųstą kalbą Lietuvos vaistininkams:

Mieli kolegos Lietuvoje,

Man, kaip Tarptautinės farmacijos federacijos – FIP prezidentui – didelė garbė kreiptis į Jus 2022 metų Lietuvos metų vaistininko apdovanojimų šventės proga.

FIP yra pasaulinė organizacija, vienijanti 151 nacionalinę asociaciją ir atstovaujanti keturiems milijonams vaistininkų, farmacijos mokslininkų ir farmacijos pedagogų visame pasaulyje. Didžiuojamės tarp savo narių – pasaulinės vaistinių šeimos – matydami ir Lietuvos vaistininkus.

Ko gero, didžiausia pamoka, kurią išmokome iš COVID, yra tai, kaip mes visi esame susiję, kaip įvykiai ir aplinkybės vienoje pasaulio dalyje veikia įvykius ir aplinkybes kitose šalyse; ir kiek tarptautinis bendradarbiavimas yra svarbus ieškant veiksmingų ir tvarių sprendimų ne tik dėl koronaviruso pasekmių. Susivieniję galime tobulinti savo profesiją, siekdami gerinti sveikatą Lietuvoje ir už jos ribų.

FIP mano, kad labai svarbu remti ir pripažinti asmenis, kurie savo vizija ir įsipareigojimu įneša išskirtinį indėlį į mūsų profesiją ir bendruomenes.

Gerbiu žurnalo „Farmacija ir laikas“ ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetą už Lietuvos metų vaistininkų rinkimą ir apdovanojimų organizavimą (kurie yra atviri visiems ir už kuriuos balsuoja vaistininkai), ir sveikinu nugalėtojus ne tik už darbą, bet ir už pavyzdį.

Vaistininkai ir toliau prisideda prie geresnės sveikatos visame pasaulyje, siekdami pažangos pagal Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslą – sveikatos ir gerovės visiems – sritį. Turime kuo didžiuotis, tačiau dabar susiduriame su iššūkiu užtikrinti sveikatos priežiūros atsigavimą ir tvarumą. Žinome, kad vaistininkai ir vaistinės yra neatsiejami nuo gerai veikiančios sveikatos priežiūros sistemos, todėl turime apie tai kuo plačiau informuoti. Turime būti išgirsti  ir veikti kartu, kad būtų sukurtos naujovės ir vystoma politika, kurios reikia, kad kiekvienas kuo ilgiau išliktų sveikas.

Šie apdovanojimai prisideda prie mūsų profesijos propagavimo.

Atsižvelgiant į visą vaistininkų darbą per šią ilgą pandemiją, aš labai didžiuojuosi, kad esu vaistininkas. Dėkoju ne tik šių rinkimų laureatams, bet ir visiems kolegoms Lietuvoje už atsidavimą mūsų profesijai. Būkite tikri, kad FIP yra jūsų pusėje ir daro viską, kad jus palaikytų. FIP ir toliau sieks savo vizijos  – kurti pasaulį, kuriame visi gali naudotis saugiais, efektyviais, kokybiškais ir įperkamais vaistais, sveikatos technologijomis ir farmacine priežiūra. Jūs esate svarbi šios vizijos dalis.

Tegyvuoja vaistinė. Tegyvuoja FIP.

Tegyvuoja Lietuvos vaistinė!

Dominikas Jordanas, FIP prezidentas