Retos ligos kasdieniniame specialistų darbe. Retų ir nediagnozuotų ligų centro veikla Lietuvoje