Dėl 2023 m. rugpjūčio 22 d. Europos Komisijos sprendimo

2023 m. rugpjūčio 22 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirto vaistinio preparato Imnovid -Polmalidomidas, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 127a straipsnį.

Europos Komisija, atsižvelgusi į Europos vaistų agentūros nuomonę, pritarė, kad būtina taikyti su saugiu ir veiksmingu vaisto naudojimu susijusius patvirtintus reikalavimus ir apribojimus.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba primena registruotojams vykdyti sprendime nurodytus įpareigojimus.
 
Sprendimo priedus žr. čia

VVKT informacija