Naujoji rezidentų rengimo programa. Pokyčiai bei lūkesčiai 

Doc. dr. Gediminas Urbonas,

LSMU MA Šeimos medicinos klinika

Rezidentūros studijų programos tikslas – parengti gydytoją specialistą, turintį atitinkamą profesinę kvalifikaciją, gebantį taikyti įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus praktiniame darbe, besidomintį mokslo ir praktikos naujovėmis bei nuolat siekiantį profesinio tobulėjimo. Programos esmė tarsi visiškai aiški, tačiau jau kurį laiką brendo sąlygos pokyčiams. Iniciatyvos ėmęsi Vilniaus (VU) bei Kauno (LSMU) universitetai parengė naujas rezidentų rengimo programas. Nors darbas buvo bendras, tarpusavyje šių universitetų programos šiek tiek skiriasi. Vis dėlto esmė išlieka ta pati. Programos rengimas, kuriame, be universitetų sukurtų darbo grupių, aktyviai dalyvavo jaunųjų gydytojų organizacijos ir pačių rezidentų atstovai, truko maždaug dvejus metus. 

Paskatos atnaujinti rezidentų rengimo programą

Jaunųjų gydytojų asociacijai bei rezidentų atstovams jau kurį laiką ramybės nedavė iki šiol nesuformuotas rezidentūros studijų turinys. Juk baigęs ikidiplomines medicinos studijas studentas gydytoju iš karto netampa, neįgyja kokių nors kompetencijų per vieną dieną. Kelionė nuo studento iki gydytojo – ilgas procesas. Iki šiol rezidentų rengimas apsiribodavo tiktai laiku, praleistu tam tikroje gydymo įstaigoje. Beje, daugeliui žinoma, jog neretai gydymo įstaigos medicinos studijas ką tik baigusį studentą, tapusį rezidentu, vertino kaip pigią darbo jėgą. Rezidentu buvo stengiamasi pasinaudoti užkamšant daugelį gydymo įstaigoje neatlikto darbo spragų. Žinoma, tai nereiškia, jog tokia situacija susiklosčiusi visose Lietuvos medicinos įstaigose, bet tokių atvejų tikrai pasitaikė. Šie priekaištai taip pat paskatino daugelį institucijų peržiūrėti visą rezidentų rengimo procesą. 

Džiugu, kad rezidentūros studijų programos tobulinimui susiklostė labai palankios aplinkybės. Gavus Europos Sąjungos finansavimą ir pradėjus rengti rezidentūros programą pagal pakopinėmis kompetencijomis grįstą modelį, iš karto teko svarstyti rezidentūros trukmės klausimą. Daugiau nei prieš metus Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė pailginti visų rezidentūrų trukmę. Šis sprendimas priimtas pačiu laiku, nes kaip tik tuo metu buvo rengiama pakopinėmis kompetencijomis grįstos rezidentūros modelio koncepcija. Dar nebuvo numatyta, kaip ji turėtų išsidėstyti, nenurodyti kreditai, kaip rezidentūros metu rezidentai turėtų judėti per įvairias praktinės veiklos bazes. Šiuo atveju labai sistemiškai įvertintas pakopinėmis kompetencijomis pagrįstos programos pritaikymas pailgintai rezidentūrai. Atsirado galimybė atlikti konceptualų darbą, turintį ilgalaikę reikšmę, nes šios programos nebus greitai atnaujinamos. 

Šeimos medicinos rezidentūra – tarp populiariausiųjų

Plačiau skaitykite LIETUVOS GYDYTOJO ŽURNALE, 2023 m. Nr. 7