Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-557 „Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų mokymo ir (ar) kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo ir derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Nuoroda