EK narės Kyriakides ir Belgijos ministro Vandenbroucke straipsnis apie ypatingos svarbos vaistų prieinamumą

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Europos Komisijos narė Stella Kyriakides

Belgijos ministro pirmininko pavaduotojas ir socialinių reikalų ir visuomenės sveikatos ministras Frank Vandenbroucke

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga EK narė Stella Kyriakides ir Belgijos ministro pirmininko pavaduotojas ir socialinių reikalų ir visuomenės sveikatos ministras Frank Vandenbroucke (EK Lietuvos atstovybės archyvo nuotrauka)

Stiprioje Europos sveikatos sąjungoje visi turi turėti galimybę laiku ir vienodomis sąlygomis gauti vaistų. Tai yra pastaruosius kelerius metus ES vykdyto darbo, visų pirma įgyvendinant ES vaistų strategiją, esmė. Siekiant šio tikslo tiek Europos Komisijai, tiek ES valstybėms narėms labai svarbu spręsti vaistų stygiaus problemą ir didinti jų tiekimo saugumą.

Šią savaitę pradėjus su Ypatingos svarbos vaistų aljansu susijusį darbą bus skatinama ypatingos svarbos vaistų gamyba ES ir įvairinamos tarptautinės tiekimo grandinės. Tai labai svarbus žingsnis mums siekiant, kad stygiaus neliktų, ir mažinant ES priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Sėkmingais baterijų ir žaliavų aljansų precedentais grindžiamas Ypatingos svarbos vaistų aljansas yra naujo pobūdžio Europos Komisijos, nacionalinių vyriausybių, pramonės ir pilietinės visuomenės bendradarbiavimo pradžia. Tai Europos sveikatos sąjungos naujas pramonės ramstis, kuriuo siekiama geriau užtikrinti vaistų tiekimą mūsų pacientams.

Vaistų stygius vis labiau kelia susirūpinimą pacientams ES. Praėjusią žiemą matėme, kaip nevilties apimti tėvai bandė gauti vaistų savo vaikams gydyti, kai kuriais atvejais keliaudami šimtus kilometrų. Šiais metais visoje ES daugėjant užsikrėtimo atvejų žmonės vaistinėse prašo antibiotikų, kurių atsargos ribotos. Tai struktūrinės problemos, susijusios su pastaraisiais metais padidėjusiu stygiumi. Tokia padėtis nepriimtina.

Be rimtų pasekmių pacientams, kai ypatingos svarbos vaistų nėra, kyla ir geopolitinių problemų, kurias būtina spręsti. Pandemija ir karai Europoje ir Artimuosiuose Rytuose labai aiškiai parodė, kad mūsų vaistų tiekimo grandinių struktūrinio pažeidžiamumo klausimas turi būti sprendžiamas kaip vienas iš svarbiausių politinių prioritetų. Kad užtikrintume mūsų piliečių sveikatą ir saugą, turime didinti Europos savarankiškumą ypatingos svarbos vaistų gamybos ir tiekimo srityje.

Ypatingos svarbos vaistų aljansas: vaistų gamybos ir tiekimo grandinių žaidimo taisyklių keitimas

Ypatingos svarbos vaistų aljansas padės mums nustatyti savo darbotvarkę ir keisti mūsų vaistų gamybos ir pirkimo būdus, kad pacientai būtų apsaugoti geriau. Vyriausybės, pramonė, sveikatos priežiūros specialistai ir pilietinė visuomenė bendradarbiaus, kad nustatytų problemos sprendimo galimybes. Tai galėtų reikšti, pavyzdžiui, ypatingos svarbos vaistų ir komponentų Europos gamybos pajėgumų didinimą kuriant naujas gamybos linijas arba statant naujas gamyklas. Tai taip pat galėtų būti nauji partneriai užsienyje, kad įvairintume pagrindinių sudedamųjų dalių tiekimą. Vykdydami Europos žaliąją ir skaitmeninę pertvarką taip pat norime, kad aljansas skatintų inovacijas ir remtų ES gamybos pajėgumų modernizavimą.

Žengiant pirmą aljanso kūrimo žingsnį susidomėję valstybių narių ekspertai, sveikatos priežiūros specialistai, pramonės ir pilietinės visuomenės atstovai kviečiami dalyvauti aljanso atrankos procedūroje. Ji vyks iki vasario 16 d., kad atrinkti asmenys galėtų dalyvauti aljanso 2024 m. pavasario posėdžiuose.

Tuo tarpu Europos Komisija pradės analizuoti įvairių ypatingos svarbos vaistų tiekimo grandinės pažeidžiamumo problemas. Aljansas parengs su tais vaistais susijusių veiksmų, kurių reikia imtis jų tiekimui pagerinti, rekomendacijas. Aljansas taip pat rems ir nukreips investicijas, kurių reikia nacionaliniu ir ES lygmenimis, kad būtų pasiekti plataus užmojo tikslai.

Žinoma, kova su vaistų stygiumi mūsų valstybėse narėse nereiškia, kad užversime duris tarptautiniams partneriams. Padedama aljanso ES tuo pat metu sieks tvirtesnės tarptautinės partnerystės, kad būtų įvairinamos tiekimo grandinės ir didinamas vaistų tiekimo saugumas pasaulio mastu.

Aljanso darbas bus itin svarbus išsaugant mūsų lyderystę pasaulyje ir didinant farmacijos sektoriaus konkurencingumą, bet visų pirma tai labai svarbūs žingsniai siekiant apsaugoti europiečių sveikatą ir gerovę. Įsteigę Ypatingos svarbos vaistų aljansą atverčiame Europos sveikatos sąjungos naują – pramonės – skyrių, pasiryžę viziją paversti realybe.